torsdag 20 augusti 2015

Företagsutveckling – 7 kommuner i samverkan

En ansökan gällande Entreprenörskap är inlämnad till Region Dalarna och vid ett positivt beslut därifrån, så lämnas även ansökan in till Tillväxtverket. De kommuner som deltar i det potentiella projektet är Älvdalen, Mora, Orsa, Leksand, Rättvik, Vansbro och Malung-Sälen.

En ny projektansökan är inlämnad, som tar vara på det goda från W7-projekten men som är tillspetsat och en utveckling av W7.
Region Dalarna och Tillväxtverket är alltså finansiärer tillsammans med de sju medverkande kommunerna, Älvdalen – Mora- Orsa – Rättvik – Leksand- Vansbro och Malung-Sälen. Älvdalens kommun är projektägare, vilket innebär ansvar för genomförande av aktiviteterna samt redovisning av ekonomin.

Om ansökan beviljas i båda dessa instanser kommer projektet att pågå under 3 år, januari 2016  - december 2018. Detta projekt är en vidareutveckling och tillspetsning av de tidigare W7-projekten.

Vad handlar projektet om då? 
I projektet ”Företagsutveckling – 7 kommuner i samverkan” tas ett stort kliv framåt i det regionala arbetet med att små och medelstora företag i norra och västra Dalarna ska få möjlighet att utvecklas, öka sin innovationskraft, erövra nya marknader både nationellt och internationellt och därmed få bättre lönsamhet på lång sikt.

Vi tar självklart med oss goda erfarenheter från tidigare projekt, men kommer i detta projekt att spetsa till aktiviteterna, stadigt blicka framåt och ha investeringstänket med i hela processen för att verkligen se resultat efter tre år.

Här presenteras några av de aktiviteter som kommer att bidra till ett framgångsrikt projekt:
- Satsning på kvinnliga innovatörer
- Användning av verktyget TBN, Tillväxt i befintlig näring, analys av företagets nuläge och        tillväxtmöjligheter anpassad för besöksnäringen
- Omvärlds- och trendmedvetenhet i arbetet mot företagen – omvärldsdriven innovation
- Metodutveckling för att bryta mönster i traditionellt genuskodade branscher
- Arrangerande av "mini-workshops" där man presenterar ”Best Practice”, dels i form av lokala     företag som har lyckats bra och dels i form av nationellt eller internationellt marknadsledande företag.


Läs mer:


//Karin Ljudén