måndag 17 augusti 2015

Storövning för militären i Trängslet

Vi vill passa på att informera om att det kommer att vara en militär storövning i Trängslet under tre veckor i sommar. Det kan innebära att det blir ett ökat antal människor i omlopp i Älvdalen, vilket kan vara bra att veta för er som exempelvis har livsmedelsaffärer och restauranger.
Det är alltså under tre veckor i augusti som Försvarsmakten kommer att öva på Älvdalens skjutfält, Trängslet. Det är vecka 33, 34, 35 som denna övning pågår.

Inför och efter övningarna kommer trafikkolonner att belasta våra vägar från norr och söder.
Det kommer som sagt att innebära ökat antal människor i omlopp samt eventuellt ökad belastning på näringsliv såsom livsmedelsaffärer och restauranger i Älvdalen. Information uppdateras löpande på kommunens hemsida.

Aktuell information kommer att finnas på kommunens webplats: http://www.alvdalen.se/


// Karin Ardefelt