fredag 25 september 2015

Fulufjällets forskarseminarium

Nu är det åter dags för det årliga forskarseminariet på Fulufjället. Den 15 oktober är första seminariet på Lomkällan i Särna och den 16 oktober på Ljöratuen i norska Ljördalen. Passa på att besök dessa högintressanta seminarier!

Program för Fulufjällets forskarseminarium
Program torsdag 15 oktober kl.9-17 på Lomkällan, Särna, Sverige:
8.45 Kaffe och macka
9.00 Inledning. Moderator Anders Ejdervik
9.15 Turismen i Grövelsjön – från då till nu, Anders Ejdervik
10.25 Spår efter fjärrvägar i gränsområdet Särna-Lillhärdal? Katarina Bodin & Stig Ericsson
11.30 Guldstjärnan – Sveriges finaste natur, Sofia Tiger, Länsstyrelsen Dalarna
12.00 LUNCH
13.10 Skidan. Ett redskap för jakt, kommunikation och nöje i Dalarnas lågfjällsområden under 2000 år
Fil. Dr. Joakim Wehlin, Arkeolog, Dalarnas museum
14.20 Turist i Fulufjället, Stein Egil Storbaekk
15.00 Kaffe
15.15 Nya fynd i gamla fångstmarker, Per Olav Mathiesen
16.15 Avslutning och sammanfattning, Anders Ejdervik
16.30 Exkursion till järnåldersgravar om vädret tillåter, Elon Andersson & Per Olav Mathiesen

Program fredag 16 oktober kl.9-17 på Ljöratunet, Ljördalen, Norge:
8.45 Kaffe och macka
9.00 Inledning. Moderator Anders Ejdervik
9.10 Nasjonalparkene som turistattraksjon og verdiskaper – noen perspektiver, Professor Peter Fredman, Mittuniversitetet, ETOUR
10.15 International perspectives on Eco-tourism, Professor Taylor Stein, University of Florida, USA
11.20 Visit northern national parks, Tina Dennemark & Lars Söderström
12.20 LUNCH
13.20 Merkevarestrategi og besøksstrateg i nasjonalparker, Therese Ruud, Miljødirektoratet
14.30 Besök och besökare i Fulufjällets nationalpark 2001-2014, Professor Peter Fredman
Mittuniversitetet, ETOUR
15.30 Kaffe
15.45 Vårt liv som pilot. Besøksstrategiarbeidet i Hallingskarvet nasjonalpark. Trond Erik Buttingsrud, Nasjonalparkforvalter
16.45 Avslutning, sammanfattning. Moderator Anders Ejdervik

Anmälan till naturum.fulufjallet@lansstyrelsen.se eller 010-225 0349 SENAST 10 OKTOBER!


Läs mer:
http://naringslivalvdalen.blogspot.com/2014/09/fulufjallets-forskarseminarium-2014.html
http://naringslivalvdalen.blogspot.com/2013/09/missa-inte-fulufjallets.html
http://naringslivalvdalen.blogspot.com/2012/06/mycket-pa-gang-pa-stf-turistgarden-i.html


//Frida Torsein