fredag 11 september 2015

Upphandlingsdialog Dalarna bjuder in till seminarium: Hur kan en ”Dalamodell” för direktupphandling se ut?

Upphandlingsdialog Dalarna, som samordnas av Länsstyrelsen Dalarna med Eva Kaiser i spetsen, arrangerar den 23 oktober ett seminarium som kan bli startskottet för en "Dalamodell" inom upphandling. Var med och påverka!


Upphandlingsdialog Dalarna bjuder in till seminarium
När beloppsgränsen för direktupphandling höjdes till 505 800 kr ökade förhoppningarna att små företag skulle få bättre möjlighet att delta i offentliga upphandlingar, men har det blivit så? Enligt Upphandlings-utredningen, SOU 2013:12, är cirka 73 % av alla upphandlingar idag direktupphandlingar, en stor möjlighet för de små företagen!

Seminariet vänder sig till företagare, upphandlare, näringslivsutvecklare och alla som kommer i kontakt med direktupphandlingar. Malin Cope, sakkunnig från den nya Upphandlingsmyndigheten kommer att berätta om den nya myndigheten och om lagstiftningen angående direktupphandling.

Arrangör: Upphandlingsdialog Dalarna
Tid: Fredag 23 oktober 2015 kl. 09.00 – 12.30
Plats: Länsstyrelsen Dalarna, Åsgatan 38, Falun
Kostnad: 600 kr per person, anmälan är bindande
Anmälan: skickas till eva.kaiser@lansstyrelsen.se, senast 12 oktober, ange namn, företag/organisation och fakturaadress, samt även allergier eller särskilda behov.

För mer information ring Eva 010-225 03 76.

Program
9.00 Inledning av moderator Karin Ringsby, Företagarna Dalarna och Olof Herko, Näringslivsutvecklare Orsa kommun
9.15 Malin Cope, Upphandlingsmyndigheten. Presentation av den nya myndigheten. Lagstiftningen angående direktupphandling
9.45 Mingelfika
10.15 Så här arbetar vi med direktupphandling idag, exempel från Dalarna. Kommunerna: Jussi Halonen Mora, Inger Lodén Smedjebacken, Robert Carlsson Avesta, Urban Näslund Borlänge. Kommunalt bolag: Marianne Hammarström Falu Energi och Vatten.
10.45 Frågor
11.05 På väg mot en Dalamodell? Anders Karlin UpphandlingsCenter resonerar kring principer och modeller, företagsregister och anbudsannonsering.
11.20 Rörelsepaus
11.35 Diskussion, deltar gör även Karin Johnsson upphandlingschef Landstinget och Marita Nygårds-Gullstrand upphandlingsansvarig Länsstyrelsen.
12.30 Avslut

Läs mer:
http://upphandlingsdialogdalarna.se/
http://naringslivalvdalen.blogspot.com/2015/07/upphandling-av-vintervaghallning-ute-nu.html
http://naringslivalvdalen.blogspot.com/2015/05/aktuella-och-kommande-upphandlingar-i.html
http://naringslivalvdalen.blogspot.com/2015/08/aktuella-upphandlingar.html


//Frida Torsein