måndag 19 oktober 2015

Jobbar ditt företag för att minska klimatpåverkan? Läs då detta!

Har företaget en idé, liten som stor, på en åtgärd eller insats för att minska samhällets klimatpåverkan? Då kan företaget söka pengar från klimatinvesteringsstödet!


Exempel på åtgärder:
Konkreta klimatsatsningar inom till exempel transport, livsmedel, bostad, stadsbyggnad och energi; exempelvis laddningsstationer av elfordon. Läs mer genom att klicka här.

Vem kan söka?
Alla förutom privatpersoner kan söka medel.

Hur söker man?
Man söker medel genom att skicka in en ansökan till länsstyrelsen via en digital ansökningstjänst. Notera att det går att bifoga filer till ansökan. På Naturvårdsverkets webbsida finns mer information. Digital tjänst för ansökan om bidrag till lokala klimatinvesteringar hittar du på länken. Naturvårdsverket prövar ansökningarna med stöd av uppgifter och yttranden från länsstyrelserna, Energimyndigheten och vid behov andra centrala myndigheter.

När kan man söka?
Man kontaktar länsstyrelsen för att få stöd med din ansökan. Ett ansökningstillfälle öppnar den 1 november och pågår till den 15 november. Beslut tas ca 3-4 veckor efter sista ansökningsdag.
Mer information kommer på Naturvårdsverkets webbsida för sökande under 2016 - 2018.

Torsdagen den 5 november klockan 13.00-15.00 bjuder Länsstyrelsen in till en informationsträff/workshop som framförallt riktar sig till företagare, kommuner, landsting och föreningar. Träffen inriktas på handfast hjälp. Mellan kl. 13.00-15.00 och platsen är Länsstyrelsen Dalarna, Falun, Lokal Siljan. Anmälan till träffen görs här.
- Vad ska man tänka på i en ansökan?
- Hur mycket kan man söka?
- Egen finansiering?

Mer information
Löpande information kommer att uppdateras på Naturvårdsverket webbsida, men du kan också få mer information från länsstyrelsen.
Förordning (2015:517) om stöd till lokala klimatinvesteringar (regeringen.se) 
Regeringens information om lokala klimatinvesteringar  
Naturvårdsverkets webbplats

Kontaktperson på länsstyrelsen Dalarna:
Kerstin Angberg-Morgården, Energi- och klimatstrateg på Miljöenheten
kerstin.angberg.morgarden@lansstyrelsen.se, 010-2250276


Läs mer:
http://naringslivalvdalen.blogspot.com/2015/03/foljetong-eko-drom-alvdalen-del-8.html
http://naringslivalvdalen.blogspot.com/2015/04/filmen-eko-drom-alvdalen-i-sin-helhet.html
http://naringslivalvdalen.blogspot.com/2015/03/foljetong-eko-drom-alvdalen-del-6.html
http://naringslivalvdalen.blogspot.com/2015/03/foljetong-eko-drom-alvdalen-del-5.html//Frida Torsein