fredag 30 oktober 2015

LOU-träff under torsdagen

Igår, torsdag 29/10, hölls två LOU-träffar. Första träffen hölls i Särna och andra i Älvdalen. Dagens sakkunnig och moderator var Thomas Karlsson i Mora, som varit upphandlingschef i Ludvika, Östersund och Mora.

Thomas Karlsson
Mötenas syfte var att kortfattat informera och LOU, visa upp hur den gemensamma upphandlingscentralen för Älvdalen, Orsa och Mora fungerar samt möjligheter att ställa frågor till Thomas som sakkunnig, upphandlingschefen samt kommunala politiker och tjänstemän som arbetar med just upphandling. Första träffen arrangerades på Kyrkbacksgården i Särna och andra på Salem i Älvdalen.

Thomas Karlsson började de två mötena med att informera allmänt om LOU, och efter honom presenterade Juhani (Jussi) Halonen, upphandlingschef på Mora, Orsa och Älvdalens upphandlingscentral, hur en upphandling föds och hur arbetet pågår tills den avropas.

Ett av de viktigaste tipsen som Thomas kom med var att man inte ska vänta med de klagomål man har när man lägger anbud i en upphandling - ju tidigare man klagar desto enklare blir det att korrigera. Har anbudstiden passerat halva tiden är det svårt att korrigera sådant som anbudsläggarna klagar på.

Gränsen för när en upphandling inte måste annonseras i en allmänt tillgänglig databas är när summan under ett kalenderår understiger 505 800 kronor - summor under det kan direktupphandlas. Är summan över 100 000 kr måste den emellertid dokumenteras, även om den är en direktupphandling.
Juhani Halonen

I Sverige finns det ett flertal databaser där man kan hitta offentliga upphandlingar. Bland de mest kända finns www.opic.com, www.e-avrop.com, www.kommersannons.se samt www.mercell.com. I Norge finns en enda portal där alla offentliga upphandlingar samlas: www.doffin.no, och denna portal kan vara högaktuell för våra företag med tanke på närheten till just Norge.

Tanken är att denna typ av möten ska fortsätta att hållas, där det ena halvåret hålls ett i norra kommundelen och andra halvåret hålls ett i södra. Vi hoppas att ni håller utkik här på bloggen där vi kommer att lägga ut nya datum för LOU-möten när de blir aktuella.

En del av de svenska myndigheterna lägger även ut sina offentliga upphandlingar på sina hemsidor, så även där kan det vara lämpligt att ibland ta sig en titt. Länsstyrelsen är ett exempel, där det kan finnas en del upphandlingar på arbeten som ska utföras i vår kommun. Länsstyrelsen upphandlingar hittar du här.

Länsstyrelsen driver även ett projekt som du hittar på www.upphandlingsdialogdalarna.se som ska förbättra länets kommuners och företags arbete med LOU. Förhoppningen finns också om att denna sida i framtiden ska bli en gemensam portal för alla Dalarnas offentliga upphandlingar. På denna sida finns även frågefunktion för dig som vill lägga anbud som kan vara bra att känna till, och den hittar du här.


Läs mer:
http://naringslivalvdalen.blogspot.com/2015/07/upphandling-av-vintervaghallning-ute-nu.html
http://naringslivalvdalen.blogspot.com/2015/05/aktuella-och-kommande-upphandlingar-i.html
http://naringslivalvdalen.blogspot.com/2015/08/aktuella-upphandlingar.html


//Frida Torsein