torsdag 8 oktober 2015

Trängslet får nya asylsökande

Försvarsmakten har upplåtit 430 platser vid Älvdalens skjutfält, Trängslet, för asylsökande till Migrationsverket. Migrationsverket får tillgång till anläggningen från måndag 12 oktober och behöver ett par dagar för iordningställande. Bussar med asylsökande förväntas med sannolikhet att anlända till Trängslet från mitten av v. 42.Älvdalens kommun är förberedd att ta emot de flyktingar som kommer. Kommunen jobbar brett med praktiska frågor för att människor på flykt ska få ett så bra mottagande som möjligt i Älvdalens kommun. Det gäller frågor som till exempel skolgång för barnen, logistik och samhällsservice.

Relaterad information
På Myndigheten för samhällskydd och beredskaps (MSB) webbplats, Krisinformation.se, kan du hitta samlad information kring flyktingsituationen: Krisinformation.se

På Migrationsverkets webbplats hittar du vanliga frågor och svar om flyktingsituationen: Migrationsverket.se

Information uppdateras kontinuerligt på kommunens hemsida: www.alvdalen.se


För mer information kontakta
Älvdalens kommun, Kontaktcenter
Ring på telefonnummer 0251-313 00
Skicka e-post till kommun@alvdalen.se


Läs mer:
http://naringslivalvdalen.blogspot.se/2015/09/inbjudan-till-mote-om-lou.html
http://naringslivalvdalen.blogspot.se/2015/09/fulufjallets-forskarseminarium.html
http://naringslivalvdalen.blogspot.se/2015/09/jordbruksverkets-nya-stod-for-foretag.html


//Frida Torsein