måndag 16 november 2015

Nu drar nya projektet Scandinavian Heartland Next Generation igång

I slutet på förra veckan var det uppstartsmöte när det gäller Interregprojektet Scandianvian Heartland Next Generation. Sverige och Norge möttes i Idre för att diskutera projektets upplägg och höra på intressanta föreläsningar som rör alla delar av projektet.
Ett Interregprojekt är ett projekt som spänner över flera länder, och i detta fall är det Sverige och Norge som är har projektet tillsammans. Sedan 2008 har Dalarna och Fjellregionen i Norge samarbetat, och nu ser man effekterna av det genom att institutioner börjat samarbeta över gränserna.

På svenska sidan är det Länsstyrelsen som projektleder genom Jakob Ebner. Projektets syfte är att göra olika företagsfrämjande insatser, och vi träffades alla från Sverige och Norge för att diskutera de olika projektdelarnas upplägg.

Projektet är uppdelat i olika delar;
Flerkulturell värdeskapning
KTP (knowledge transfer partnership) - som är riktad mot akademier som flyttar till vårt land
Skräddarsydd massproduktion
Tidig dialog vid upphandling
BID (business improvement districts, som är en metod för utveckling av by- och stadskärnor))

Älvdalens kommun har varit med i detta projekts föregångare och det senaste projektet riktade sig mot besöksnäringen, men så är det inte denna omgång. I detta projekt, såväl som det tidigare projektet är Älvdalens kommun med och finansierar genom att lägga ner tid i projektet.


Läs mer:
http://naringslivalvdalen.blogspot.com/2013/01/heldag-med-scandinavian-heartland.html
http://naringslivalvdalen.blogspot.com/2012/06/scandinavian-heartland-ii.html
http://naringslivalvdalen.blogspot.com/2012/12/scandinavian-heartland-pa-gang-i.html
http://naringslivalvdalen.blogspot.com/2012/10/styrgruppsmote-scandinavian-heartland.html//Frida Torsein