Fyll i enkäten om företagsklimatet!

Svenskt näringsliv har bett oss att försöka hjälpa dem att få ännu fler att vara på enkäten om företagsklimatet. Vi vill därför passa på att uppmuntra er att fylla i enkäten från Svenskt Näringsliv som kommit ut nu i dagarna.

Den 8 januari skickades Svenskt Näringslivs enkät om det lokala företagsklimatet ut till 71 000 företag i alla Sveriges kommuner. I enkäten ber de företagen bedöma en rad faktorer som påverkar det lokala företagsklimatet, till exempel den kommunala servicen, attityder till företagande och kompetensförsörjning.
Hjälp oss genom att fylla i enkäten om företagsklimatet!
I dag är deras undersökning en naturlig del av många kommuners utvecklingsarbete. Därför är det viktigt att så många företag som möjligt svarar på enkäten.

För mer information kan ni besöka denna hemsida www.foretagsklimat.se.


Läs mer:
http://naringslivalvdalen.blogspot.com/2015/09/dags-att-nominera-arets-mest.html
http://naringslivalvdalen.blogspot.com/2014/09/nominera-arets-mest-foretagsamma-person.html
http://naringslivalvdalen.blogspot.se/2016/01/dags-att-nominera-arets-foretagare-och.html//Frida Torsein