söndag 31 januari 2016

Kommunstyrelsen bjöd in till kollektivtrafikdag

I torsdags, den 28 januari, hölls den kollektivtrafikdag som Kommunstyrelsen bjöd in till. Under dagen fanns politiker, näringsliv, Dalatrafik, bussbolag och ungdomsrådet representerade. 

Kollektivtrafik dagen den 28 januari
Framtidens resande, behov och möjligheter diskuterades av de närmare 30 deltagarna. Andra intressanta saker som vi fick ta del av är att Region Dalarna är regional kollektivtrafikmyndighet i Dalarna och har därmed ett myndighetsansvar i enlighet med lagen om kollektivtrafik (2010:1065) för
länets kollektivtrafik.

Det innebär att fatta beslut om allmän trafikplikt och formulera ett trafikförsörjningsprogram som belyser Dalarnas behov av kollektivtrafik och utifrån det forma mål och visioner. Trafikförsörjningsprogrammet är viktigt för förståelsen av de egna utmaningarna och ska ge perspektiv på länets politiska viljeinriktning för det har Region Dalarna ett politiskt tillsatt kollektivtrafikråd med sju ledamöter.

Några av deltagarna från kollektivtrafikdagen: Dalatrafik, Samverkansrådet,
Region Dalarna och kommunpolitiker i Älvdalen
Det finns också ett regionalt trafikförsörjningsprogram, som ni finner på denna länk. Detta dokument styr hur Region Dalarna arbetar med kollektivtrafikfrågor.

Mot slutet av dagen fick alla deltagare diskutera i tvärgrupper utifrån olika rubriker:
- Näringslivsutveckling och turisttrafik
- Skolskjutsar
- Samhällsservice
- Färdtjänst och kompletteringsresor

Kollektivtrafikdagen kommer att bli en favorit i repris, där det sannolikt blir en träff till i höst.


Läs mer:
http://naringslivalvdalen.blogspot.se/2016/01/snart-ar-det-dags-att-upphandla-nytt.html
http://naringslivalvdalen.blogspot.se/2016/01/informationsmote-om-nya-leader-perioden.html
http://naringslivalvdalen.blogspot.se/2016/01/intervju-med-en-foretagare-inom-miljo.html//Frida Torsein