torsdag 18 februari 2016

Lär dig mer om var du kan hitta kapital

I mars arrangeras en sk. "kapitaldag" i Falun för att öka insikten om de utmaningar som finns, samt utöka nätverk och kunskap inom området företagsfinansiering från både privata och offentliga aktörer.
Näringslivets hur, Falun den 17 mars

Välkommen till Riskkapitaldagen i Dalarna 2016
När företaget skall starta upp eller när företaget skall växa och utvecklas är behovet av kapital ofta en förutsättning för detta. Kapitalbehovet kan tillskjutas internt. Om detta inte är möjlig, kan externt kapital tillföras. I Dalarna är erfarenheten ganska begränsad av att ta in externt kapital.

För att öka insikten om de utmaningar som finns, samt utöka nätverk och kunskap inom området företagsfinansiering från både privata och offentliga aktörer, arrangeras Riskkapitaldagen i Dalarna den 17 mars i Falun på Näringslivets Hus.

Dagen innehåller många intressanta föredrag från både privata och offentliga aktörer  med stor erfarenhet av företagsfinansiering. Dagen innehåller även paneldebatter med deltagare från både stora och mindre företag och finansiärer.

Gå in på http://www.riskkapitaldagen.com/ för mer information, ett detaljerat program och anmälan.


Läs mer:
http://naringslivalvdalen.blogspot.se/2016/02/vad-bor-man-tanka-pa-innan-man-soker.html
http://naringslivalvdalen.blogspot.se/2016/02/stod-till-foretag-och-organisationer.html
http://naringslivalvdalen.blogspot.se/2016/02/tillfalle-att-lara-sig-mer-om.html


//Frida Torsein