måndag 21 mars 2016

Affärsutvecklingscheck

Tillväxtverkets Affärsutvecklingscheckar för internationalisering är en möjlighet för små företag att söka stöd för förberedelse för internationalisering. Stödets syfte är att bidra till en hållbar tillväxt genom att ge stöd för köp av tjänst för att snabbare göra insatser för att nå nya marknader. Nytt för i år är en riktad satsning mot företag inom miljö och miljöteknik.

Det är en ny ansökningsperiod som har öppnat från 1/3-1/8 2016.Vilka företag kan söka stöd?
Stödet riktar sig till små företag som har:•
• 2-49 anställda•
• en omsättning på minst 3 miljoner kronor•
• en ekonomi i ordning

Vad kan man söka stöd för?
• Köp av tjänst
• Resekostnader (max 20 % av totala kostnader)
• Projektanställning (som påbörjas efter beslut, det vill säga att det ska vara en ny kompetens till företaget)

Hur mycket kan man söka?
50 000- 250 000 kr. Stödet täcker hälften av externa kostnader, den resterande delen står företagen för (i kontanta medel).

Hur går det till?
Ansökningsperioden är 1 mars - 1 aug 2016. Klicka här för mer information


// Karin Ardefelt