måndag 21 mars 2016

Inbjudan, hållbar destination








Sälen och Idre är piloter och först i Sverige med att certifiera sig i Hållbar destinationsutveckling/Bärkraftigt Reisemål.

Arbetet med Hållbar destinationsutveckling/Bärkraftigt reisemål är ett delprojekt inom SITE ll och genomförs i samarbete mellan kommunerna, besöksnäringens företag och andra aktörer.

Inbjudan

Vi behöver dig och din kunskap i arbetet med att utveckla och certifiera Idre till en hållbar destination. Mötet hålls på idre i Kulturhuset 2016-04-11 kl. 18:30-21:00







Kvällens program:

18:30 Kommunalråd Peter Egardt hälsar alla välkomna

18:40 Bärkraftigt reisemål, erfarenheter från Trysil - Anne Dorte Carlson

19:05 Nu kör vi! - Göran Wallin, projektledare

19:15 Gruppsamtal och fika

20:30Summering och inspel till handlingsplan

21:00 Avslutning


https://docs.google.com/forms/d/1KpP8VXqISkRdrYi86ZhF1PnO6whaa6N05I2IFJGzTIY/viewform?c=0&w=1





För ytterligare information eller anmälan via e-post:


Göran Wallin, 070-648 90 21 goran@sitedestination.com 

Camilla Lind, 070-525 55 43 camilla@sitedestination.com


// Karin Ardefelt