Vad ska man tänka på när man driver verksamhet och ska hantera livsmedel?

Idag fick vi mycket matnyttig information om vad som är viktigt att tänka på när man vill driva en verksamhet som på något sätt ska hantera livsmedel. Det finns ett stort regelverk kring detta och vi har fått en del länkar till Livsmedelsverket som kan vara bra att läsa igenom om du ämnar hantera livsmedel i din verksamhet.
http://www.livsmedelsverket.se/globalassets/produktion-handel-kontroll/branschriktlinjer/utomhusmatlagning.pdf
Bild från Livsmedelsverkets skrift om utomhusmatlagning.

Vi pratade med en av våra kollegor på Samhällsenhetens miljöavdelning, som berättade att det är viktigt att man anmäler till dem att man ska hantera livsmedel. Innan du ska börja med livsmedelshantering gör du en anmälan genom att skicka in blanketten som du hittar på kommunens hemsida.

Det kan vara svårt att sätta sig in i en helt ny lagstiftning för den entreprenör som inte har erfarenhet av livsmedelshantering. Vi vill som sagt tipsa om några matnyttiga länkar där du kan förkovra dig i ämnet. För dig som exempelvis serverar dina turister man utomhus kan vi tipsa om att det mycket god information på denna länk. Du kan även hitta många bra länkar på denna sida för dig som drivet ett litet företag.


Läs mer:
http://naringslivalvdalen.blogspot.com/2015/09/jordbruksverkets-nya-stod-for-foretag.html
http://www.livsmedelsverket.se/produktion-handel--kontroll/foretag-starta-eller-avveckla/starta-foretag/
http://www.livsmedelsverket.se/globalassets/produktion-handel-kontroll/branschriktlinjer/utomhusmatlagning.pdf
http://www.alvdalen.se/upload/Dokument/Blankettskapet/Blanketter_miljoavdelningen/Livsmedel/Livsmedel_Anm%c3%a4lan%20om%20registrering%20150717HJ.pdf


//Frida Torsein och Karin Ardefelt