Söker du projektfinansiering i ditt företag?

Vilka möjligheter finns för ditt företag att söka projektfinansiering? Välkommen till en eftermiddag då finansieringsaktörer som är verksamma inom området energi och energieffektivisering och vad de har att erbjuda presenteras! Seminariet riktar sig till små och medelstora företag som har eller planerar satsningar inom energiområdet på något sätt. Vi vill uppmana er att passa på att ta detta tillfälle i akt då du har möjlighet att träffa flera olika instanser för finansiering på en och samma plats! Den 31 maj kl 13-16 välkomnas du till en eftermiddag, på Teknikdalen Borlänge, där aktörer presenteras som kan bidra med finansiering inom energiområdet och vilka konkreta erbjudanden de har just nu.

Seminariet riktar sig till små och medelstora företag som har eller planerar satsningar inom energiområdet på något sätt. Medverkande aktörer kommer att vara Tillväxtverket, Vinnova, Länsstyrelsen Dalarna, Energikontor Dalarna och Almi.

De som arrangerar seminariet är Energikontor Dalarna, Enterprise Europe Network och Green Business Region.

Program
13.00 Inledning: Energikontor Dalarna, Green Business Region och Enterprise Europe Network
13.15 Energikontor Dalarna: Anna Lindström
13.30 Tillväxtverket: Tony Meurke
14.00 Almi: Erik Sebell
14.30 Kaffe
14.45 Vinnova: Esa Stenberg
15.15 Länsstyrelsen Dalarna: Marit Ragnarsson, Kerstin Angberg-Morgården
15.45 Frågor och avslutande diskussion

Datum: 31 maj 2016
Tid: 13.00-16.00
Plats: Teknikdalen, Hörsalen, Forskargatan 3, Borlänge
För mer information, kontakta: Anna Lindström, anna.lindstrom@regiondalarna.se eller Frida Vikström, frida.vikstrom@teknikdalen.se