Företagsfrämjande projektet F7

Du som kände till projektet W7, som numer är avslutat, kanske är intresserad av att läsa mer om det nya företagsfrämjande projektet F7. Älvdalens kommun är projektägare för F7 och sju de kommunerna i Älvdalen, Orsa, Malung-Sälen, Vansbro, Rättvik, Leksand och Mora samverkar i F7. Det övergripande målet för F7 är att skapa tillväxt hos små och medelstora
företag i regionen.
F7 - företagsutveckling för de 7 samverkande kommunerna
Genom rådgivning, workshops, nätverkande, seminarium, företagsbesök och affärsstöd ska lokala företag få rätt verktyg och kunskap för att möjliggöra tillväxt.

F7 arbetar mot etablerade företag med 0-9 anställda som är redo och har viljan, intresset och ambitionen att utvecklas. Det kanske är dags att hitta nya marknader, expandera, byta företagsform, påbörja export eller import, bli mer digitala, få hjälp med ägarskiften, generationsskifte, finansieringslösningar, utveckla en ny produkt/tjänst och/eller höja kompetensen i bolaget.

Våra affärsutvecklare hjälper till med att analysera nuläget, sätta mål, kan hänvisa er vidare till andra företagsfrämjande aktörer, och delar gärna med sig av sin mångåriga erfarenhet.

Kontakta gärna F7 för mer info:
Karin Ljudén
Tel: 0251-31226
karin.ljuden@alvdalen.se

Camilla Garbergs
Tel: 0251-312 21
camilla.garbergs@alvdalen.se