Studenter för examensarbete sökes!

I det Interreg-finansierade projektet ecoINSIDE är ett fokusområde Restresurser/Avfall. Ett case som bearbetas är att finna en hållbar hantering av slam- och matavfall i SITE-kommunerna (Sälen, Idre, Trysil och Engerdal). Just nu söks två studenter till att göra sitt exjobb i ämnet. Är du intresserad?

I turistorterna Trysil/Engerdal och Sälen/Idre har intresse väckts för att i ett par restauranger profilera restaurangerna och orterna genom att i gasspisarna använda lokalt producerad biogas (rågas) istället för den gas som används idag. Förändringen skulle medföra minskad klimatpåverkan dels genom användande av icke fossil gas istället för fossil gas och dels genom minskade transporter av slam och fossil gas.
Rågas av restavfall från restauranger - kanske du vill göra ett
examensjobb om detta?
Vi söker nu två studenter, en från ett svenskt universitet/högskola och en från ett norskt universitet/högskola som under hösten kan genomföra ett projekt för att så långt som möjligt besvara frågan om biogas kan användas i restaurangspisar. Försök kan komma att genomföras vid företag som producerar biogas eller på ett laboratorium för gasförsök.

Lite mer information finner du i bifogat dokument!

Examensarbete hösten 2016

Bakgrund
I Interreg-finansierade projektet ecoINSIDE är ett fokusområde Restresurser/Avfall. Ett case som bearbetas är att finna en hållbar hantering av slam- och matavfall i SITE (Sälen, Idre, Trysil och Engerdal). 

I turistorterna Trysil/Engerdal och Sälen/Idre har intresse väckts för att i ett par restauranger profilera restaurangerna och orterna genom att i gasspisarna använda lokalt producerad biogas (rågas) istället för den gas som används idag. Förändringen skulle medföra minskad klimatpåverkan dels genom användande av icke fossil gas istället för fossil gas och dels genom minskade transporter av slam och fossil gas. 

Upplägg 
Vi söker två studenter, en från ett svenskt universitet/högskola och en från ett norskt universitet/högskola som under hösten kan genomföra ett projekt för att så långt som möjligt besvara frågan om biogas kan användas i restaurangspisar. Försök kan komma att genomföras vid företag som producerar biogas eller på ett laboratorium för gasförsök. 

Målet är en utredning om de tekniska och ekonomiska förutsättningarna för biogasdrift (rågas) av restaurangspisar samt en uppskissning av hur systemet skulle kunna se ut i ett verkligt fall; Studieobjekt är förslagsvis Knettsetra i Trysil och Lammet&Grisen i Sälen.

Uppgift
Studenterna väntas undersöka:
Är den nu använda gasen och biogas utbytbara i samma spisar så att man kan ha propan som backup?
Vilket tryck måste gasen hålla?
Medför användningen luktproblem? 
Uppnås samma temperatur?


Vi söker studenter till examensarbete hösten 2016
Var och hur försöken genomförs samt eventuella samarbetspartners är inte klart men parallellt med det arbetet söker vi intresserade studenter. Omfattningen anpassar vi efter utbildning och krav på examensarbete. Viktigt är att studenterna är drivna, kan tänka sig att samarbeta (2 st) och att göra någon/några resor (Sverige/Norge).

Kontakt:
Eva Myrin, Miljö- och Avfallsbyrån, projektledare ecoINSIDE, SITE: 070-760 45 56