Finner du inte den kompetens som du söker?

Många företag upplever att det är svårt att finna den kompetens som man är i behov utav. Vi befinner oss just nu i en stor generationsväxling vilket gör att det har blivit en stor problem för många företag att finna personal. Kanske kan Eures hjälpa dig och ditt företag att finna rätt hen på rätt plats.Eures är ett samarbetsnätverk som ska främja fri rörlighet för arbetstagare i de 28 EU-länderna samt Schweiz, Island, Liechtenstein och Norge.

Nätverket består av Europeiska samordningsbyrån, nationella samordningskontor, Eurespartner och associerade Eurespartner.
Partner i nätverket kan vara offentliga arbetsförmedlingar, privata arbetsförmedlingar, fackföreningar, arbetsgivarorganisationer och andra relevanta aktörer på arbetsmarknaden. Dessa olika partner tillhandahåller information, placeringar och rekryteringstjänster till arbetsgivare och jobbsökande. Den europeiska respektive de nationella samordningsbyråerna övervakar organisationen av aktiviteterna på europeisk respektive nationell nivå.

Eures har vidare en viktig roll att spela när det gäller att tillhandahålla specifik information till hjälp för arbetsgivare och arbetstagare i gränsregioner i Europa.
I praktiken erbjuder Eures sina tjänster via portalen och genom ett nätverk bestående av omkring 1 000 enskilda Euresrådgivare som hanterar den dagliga kontakten med arbetssökande och arbetsgivare i hela Europa. I Mora arbetar Lara Feller med att leta kompetens, och knyta kontakter.  

EURES-portalen ger arbetssökande i hela EU möjlighet att se de flesta lediga jobb som förmedlas av medlemsstaternas arbetsförmedlingar. Klicka här om du vill komma EURES hemsida..

Lara Feller har sitt kontor i Mora och hon arbetar som EURES-rådgivare, (Europeiska Arbetsförmedlingen European Employment Services).  Kontaktuppgifter till Lara Feller finner du om du klickar här


Om du vill läsa mer så kan du läsa vad Dalarnas Tidning har skrivit genom att klicka här.

// Karin Ardefelt