Vi på Näringslivskontoret vill passa på att gratulera Idre Himmelfjäll AB

Det har tagit 30 år att utveckla Idre himmelfjäll till vad det är i dag skriver Dalarnas Tidning i en artikel om Idre Himmelfjäll AB. Vi är så glada för deras skull. Trägen vinner!  I dagarna har  tillväxtverket fattat beslut om, ett investeringsstöd på 24,7 till I Idre Himmelfjäll. Därför vill vi nu passa på att utrycka alla våra lyckönskningar för framtiden till Idre Himmelfjäll AB där Torbjörn Wallin, är arbetande styrelseordförande - och Staffan Derning, Vd och grundare.

Idre Himmelfjäll en modern storsatsningen på en ny turismanläggning för upp till 10 000 bäddar. Detta med tillhörande service; skidanläggningar, hotell, butiker,
restauranger mm.

http://www.idrehimmelfjall.se/default.asp?PageID=563
Pistkarta/tidsplan 2016-2021.
Klicka på kartan om du vill se den i större format.
Bilden är hämtad i från Idre Himmelfjälls hemsida, idrehimmelfjall.se.
  
Den stora nyheten som vi fick ta del av i Idre Himmelfjälls pressmeddelande är att styrelsen för Idre Himmelfjäll nu har tagit beslut om att genomföra en investering på 181 mkr under åren 2017-2019 för byggnation av alpin skidanläggning med tillhörande service och utbud för drift och turismverksamhet, både sommartid och vintertid. I första steget handlar den alpina satsningen om ca 15 nedfarter med tillhörande kopplingsbar stollift och släpliftar inklusive snökanoner. Den alpina anläggningen i denna första fas har 300 fallhöjdsmeter med en längsta nedfart på ca 2800 meter, längsta totala fallhöjden på den planerade anläggningen är 319 meter.

De beskriver dessutom i pressmeddelandet att detta investeringsprojekt är finansierat via bolagets affärsverksamhet, nyemission bland ägarna (bolaget har nu 29 ägare), lån och slutligen det nu beviljade investeringsstödet som Tillväxtverket i dagarna har fattat beslut om, ett investeringsstöd på 24,7 mkr vilket styrelsen för Idre Himmelfjäll AB har jobbat intensivt för att få till.

Bilden på Idre Himmelfjälls orienteringskarta är hämtad i från Idre Himmelfjälls hemsida, idrehimmelfjall.se.

I Idre Himmelfjälls pressmeddelande beskrivs det att olika parter på anläggningen hittills har investerat ca 175 miljoner kronor och dessutom har Älvdalens kommun investerat ca 70 mkr i ett nytt reningsverk i Idre för att möjliggöra utbyggnad i Idre trakten.

Hittills har det sålts 120 fritidshustomter på anläggningen och det finns planer för ytterligare ca 1000 tomter. I planerna för de kommande 5 åren finns totalt byggnation av ca 2000 bäddar på anläggningen i samverkan med externa investerare. Bolaget för dessutom konkreta samtal med externa investerare om att etablera ett större lägenhetshotell till 2019 på anläggningen. Målsättningen är att offentliggöra detaljplanerna för detta projekt under vintern 2017.
Dessutom så fortgår arbetet med att förverkliga Sapmilodge med restaurang, butik, boende, informationscenter och konferensmöjligheter. Detta med ett mycket stort engagemang från medlemmar inom Idre Sameby. Anneli Jonsson är projektledare och Benny Jonsson är ordförande för Idre Sapmilodge ekonomisk förening där projektering och arkitektarbetet startar upp hösten 2016.


Bilden från renbete är hämtad i från Idre Himmelfjälls hemsida, idrehimmelfjall.se.

"Håll nu i hatten" för i detta pressmeddelande meddelas att man har investeringsplanerna på Idre Himmelfjäll AB för de kommande 5 åren på ca 1,2 miljarder kronor. Samtidigt så hävdar man att man bedömer den totala sysselsättningseffekten i Älvdalens kommun (utifrån de planerade investeringarna) till ca 150 arbetstillfällen år 2020.


Läs om den goda nyheten på Dalarnas Tidningar, DT.se genom att klicka här.

Om du vill komma till Idre Himmelfjälls hemsida klicka här.


Alla våra lyckönskningar

// Karin Ardefelt