Inbjudan till kurs gällande livsmedelssäkerhet.

HACCP är ett arbetssätt för att ta reda på, bedöma och kontrollera alla faror i produktionen som kan utgöra ett hot mot livsmedelssäkerheten. För att livsmedelshanterande verksamheter ska kunna följa HACCP-principerna krävs att medarbetarna är väl medvetna om vad de innebär.

När: Onsdag den 26 oktober kl: 08:00 – 16:00

Var: Nya Brandstation, Vansbro

Pris: 2.200 kr + moms

Lunch, kaffe och kursmaterial ingår


Kursinnehåll:

Kort genomgång av grundläggande livsmedelshygien
Vad är HACCP?
Verksamhetsbeskrivning
Faroanalys och riskvärdering
Kritiska styrpunkter (CCP)
Kritiska gränser
Korrigerande åtgärder
Övervakningsmetoder
Verifiering och revidering


Målgrupp:

Anställda inom livsmedelshanterade verksamheter som exempelvis restauranger, livsmedelsbutiker, storhushåll, bagerier och livsmedelsindustrier.


Anmälan:

Lärcentrum Vansbro larcentrum@vansbro.se eller 0281 – 752 75

Anmäl senast onsdag den 19 oktober 2016. // Karin Ardefelt