tisdag 25 oktober 2016

Dags att nominera företag till Stjärngalan!

Det är hög tid att nominera företag till 2017 års Stjärngala! Du kan enkelt nominera företag genom att klicka här och fylla i det företag i vår stora kommun som du tycker borde få en utmärkelse i Dalarna - men nominera före 31 oktober!


Det finns flera olika kategorier:
Årets Nybyggare - ska ha utländsk bakgrund, vara förebildsskapande och en inspirationskälla till andra samt ha bidragit till den lokala tillväxten. Företaget ska ha funnits i Dalarna under minst 3 år och visat på ett positivt resultat eller utveckling.

Årets Ungdomsföretagare - ska inte vara äldre än 30 år och genom målmedvetet, engagerat och kompetent arbete ha etablerat och utvecklat ett eget företagande.

Årets Nytänkare - har utvecklat en idé till en produkt eller tjänst med nya eller banbrytande egenskaper. Produkten eller tjänsten skall ha kommersiellt intresse.

Årets Nyföretagare - är en ny entreprenör som snabbt och med stort engagemang utvecklat sitt företag med hållbar lönsamhet och tillväxt i siktet.

Årets Företagsledare - har genom ett tydligt och kompetent ledarskap bidragit till att utveckla sina medarbetare och/eller sitt företag på ett positivt utmärkande sätt. Engagemang, känsla, omvärldskunskap och kunnighet är exempel på utmärkande egenskaper. Personen ska ha en tydlig ledarroll i eget företag eller som anställd verksamhetsledare.

Årets Företag - kännetecknas av utveckling, nytänkande och god ekonomisk tillväxt. Företaget är ägarelett och ett föredöme såväl lokalt som regionalt, visar engagemang i samhällsfrågor och följer samhällets etiska normer och värderingar.

Årets Exportföretag - uppvisar en stark utveckling av sin export och har en stark och positiv utveckling i Dalarna som också är bas för bolagets verksamhet.

Årets Dalaprofil - är en person som genom sin företagsamhet, kreativitet och initiativförmåga har tagit världen till Dalarna och Dalarna till världen.

Årets Varumärke - i Dalarna har haft en stark utveckling under året i såväl kännedom som attityd samt har bidragit med en betydande del till företagets finansiella resultat.

Passa på innan nomineringstiden runnit ut - nominera mera!


Läs mer:
http://stjarngalan.com/nominering/
http://naringslivalvdalen.blogspot.se/2016/10/sokordsoptimering-sa-hittar-dina-kunder.html
http://naringslivalvdalen.blogspot.se/2016/10/valkommen-till-frukostmote-den-19.html
http://naringslivalvdalen.blogspot.se/2016/10/nyforetagarradgivning.html


//Frida Torsein