Dags att nominera företag till Stjärngalan!

Det är hög tid att nominera företag till 2017 års Stjärngala! Du kan enkelt nominera företag genom att klicka här och fylla i det företag i vår stora kommun som du tycker borde få en utmärkelse i Dalarna - men nominera före 31 oktober!


Det finns flera olika kategorier:
Årets Nybyggare - ska ha utländsk bakgrund, vara förebildsskapande och en inspirationskälla till andra samt ha bidragit till den lokala tillväxten. Företaget ska ha funnits i Dalarna under minst 3 år och visat på ett positivt resultat eller utveckling.

Årets Ungdomsföretagare - ska inte vara äldre än 30 år och genom målmedvetet, engagerat och kompetent arbete ha etablerat och utvecklat ett eget företagande.

Årets Nytänkare - har utvecklat en idé till en produkt eller tjänst med nya eller banbrytande egenskaper. Produkten eller tjänsten skall ha kommersiellt intresse.

Årets Nyföretagare - är en ny entreprenör som snabbt och med stort engagemang utvecklat sitt företag med hållbar lönsamhet och tillväxt i siktet.

Årets Företagsledare - har genom ett tydligt och kompetent ledarskap bidragit till att utveckla sina medarbetare och/eller sitt företag på ett positivt utmärkande sätt. Engagemang, känsla, omvärldskunskap och kunnighet är exempel på utmärkande egenskaper. Personen ska ha en tydlig ledarroll i eget företag eller som anställd verksamhetsledare.

Årets Företag - kännetecknas av utveckling, nytänkande och god ekonomisk tillväxt. Företaget är ägarelett och ett föredöme såväl lokalt som regionalt, visar engagemang i samhällsfrågor och följer samhällets etiska normer och värderingar.

Årets Exportföretag - uppvisar en stark utveckling av sin export och har en stark och positiv utveckling i Dalarna som också är bas för bolagets verksamhet.

Årets Dalaprofil - är en person som genom sin företagsamhet, kreativitet och initiativförmåga har tagit världen till Dalarna och Dalarna till världen.

Årets Varumärke - i Dalarna har haft en stark utveckling under året i såväl kännedom som attityd samt har bidragit med en betydande del till företagets finansiella resultat.

Passa på innan nomineringstiden runnit ut - nominera mera!


Läs mer:
http://stjarngalan.com/nominering/
http://naringslivalvdalen.blogspot.se/2016/10/sokordsoptimering-sa-hittar-dina-kunder.html
http://naringslivalvdalen.blogspot.se/2016/10/valkommen-till-frukostmote-den-19.html
http://naringslivalvdalen.blogspot.se/2016/10/nyforetagarradgivning.html


//Frida Torsein