Frukostmöte i Älvdalen

Välkommen till frukostmöte den 19 oktober på Hotell Älvdalen, som kommer handla om: Företagarnas konferens i Sälen, Presentation av företaget iCell, Köp och försäljning av företag,  - vad är viktigt att tänka på, Kartläggning av kompetenser hos nyanlända, - möjligheter till arbete och praktikplatser.Frukostmöte
Hotell Älvdalen 19 oktober klockan 07.30-09.00
Företagarna bjuder på kaffe/te och smörgås som serveras i Porfyrsalen/Fabriken på Hotell Älvdalen. Alla är välkomna!
Dessa punkter på dagordningen bjuds ni på:
  • Företagarna, företagarkonferensen, Dalarnas företagsbank
  • Företagspresentation iCell AB, VD Mikael Månsson
  • Paus för att fylla på med kaffe/te och macka
  • Vad bör jag tänka på vid köp & försäljning av företag, Mattias & Helen från Ägarskiftecentrum.      
  • Integrationschef Mathias Jones, om arbetet med att kartlägga kompetenser bland asylsökanden i Trängslet. Möjligheterna till arbete och praktikplatser.
Med reservation för förändringar.
Efter frukostmötet finns det möjlighet för att få personlig rådgivning med Ägarskiftescentrum. Är du intreserad av rådgivning då ska du anmäla ditt intresse till  Camilla Garbergs camilla.garbergs@alvdalen.se 0251-31221. Tiderna som är planerade i Älvdalens efter frukostmötet ser du nedan.
Älvdalen 9:30-11:00 Helén Gustafsson
Älvdalen 9:30-11:00 Mathias Bergqvist
Älvdalen 11:15-12:45 Helén Gustafsson
Älvdalen 11:15-12:45 Mathias Bergqvist