Älvdalens kommunbyaråd bjuder till höstmöte

Molly Jensen i Gördalen, ordförande i Älvdalens kommunbyaråd, inbjuder er alla som är bygdens företagare, byautvecklare, byaråd, samt medlemmar i idrottsföreningar, ideella och ekonomiska föreningar eller bor inom Älvdalens kommun till Älvdalens kommunbyaråds höstmöte.

 

När: 28 november.

Var: Föreningarnas hus, Älvdalens kyrkby.


Kommunbyarådet riktar denna inbjudan till dig som är med i en förening och som har funderingar
om framtiden. Kan vi stötta varandra och hur vill vi ha det? Kommunbyarådet
kan vara ett stöd kring det vi funderar över.

Det kommer att finns utrymme den 28 november för mera frågor om hur vi tillsammans kan ge
varandra stöd i vårt föreningsarbete.

Det kan vara tungt att gå sin egen väg! Varför inte stötta varandra?


 
Kommunbyarådet hälsar er varmt välkomna!

Leo Persson sekreterare i Älvdalens kommunbyaråd hälsar att du som kommer gärna kan skicka ett litet SMS till Leo Persson, så att han vet hur mycket fika som ska förberedas, 070-5959377.

// Karin Ardefelt