Banktjänster i norra delen av kommunen - en bristvaraMånga företag i glesbygden upplever brist på service och närhet till banktjänster. Tillgång till riskkapital eller startkapital för affärsutveckling är begränsad.Ett utökat personligt engagemang från en lokal företrädare för bankkontor önskas,  samt att det ska vara enklare att hitta och få fram fondmedel att söka i norra delen av kommunen. Som företagare finns ofta inte tiden att åka många mil för att ordna ett bankärende. Lokal kännedom om ens verksamhet och förutsättningar för att förstå ens företagarvardag är dessutom a och o för att ha en bra dialog om utveckling och kapitalbehov.


Ronny Svensson, som bland annat företräder de fristående Sparbankerna, och Leo Persson som representerar Hela Sverige ska leva Dalarna träffade i veckan ett antal företag i Idre och Särna för att diskutera behov och värdet av bankservice på orten.


-Situationen är inte unik för vår region, men det finns ett stort behov för kreativa finansieringslösningar till mindre företag, enskilda företag, sociala företag med flera. Problemställningen är lik för de flesta, säger Leo Persson. 


Vi vill tacka företagen som ställde upp för att ge sina synpunkter till Ronny Svensson och Leo Persson  som kommer att aktivt jobba vidare med frågorna i ett projekt som gäller mikrofonder och eventuell etablering av lokalt bankkontor.


Om du önskar veta mer:


Ronny Svensson: ronny@bergslagsgruppen.se 
Leo Persson: leo.projektcenter@gmail.com


http://www.helasverige.se/dalarna/hem-till-dalarna/


//Runi Wold