Dag att söka LONA-projekt

Den första december är sista dagen att söka medel till LONA. Lokala naturvårdssatsningen (som LONA är en förkortning av) ger möjlighet för kommuner och föreningar att genomföra naturvårdsprojekt med upp till 50 procent i statligt bidrag. Med LONA-medel kan man göra åtgärder för bland annat friluftsliv, biologisk mångfald och skydd av tätortsnära natur. 


Genom kommunen kan man få hjälp med sin ansökan till LONA, för mer information och hjälp kontakta Edita.Pinxter@alvdalen.se eller ring 0251-31173.

Har din förening sökt bidrag genom LONA? Glöm inte att rekvirera pengarna!

Kontakta Edita för mer information! Edita.Pinxter@alvdalen.se, telefon 0251-31173.


Läs mer:
http://naringslivalvdalen.blogspot.se/2016/10/seminarium-om-agarskifte.html
http://naringslivalvdalen.blogspot.se/2016/10/dags-att-nominera-foretag-till.html
http://naringslivalvdalen.blogspot.se/2016/10/sokordsoptimering-sa-hittar-dina-kunder.html//Frida Torsein