Innehållsrikt frukostmöte i Älvdalen - lockade 50 deltagare


Ett mycket välbesökt frukostmöte inleddes med film från årets Sportkullan Adventure Race. Racet är en lagtävling.


Lagen består av tre st tjejer som orienterar sig på MTB cykel, löpning samt madrasspaddling. Sträckorna är 50 km respektive 100 km. Det var tredje året som racet genomfördes. Planeringen för nästa år är redan påbörjat och det är nu utmaningen att hitta smultronställena av passager och kontroller som återstår.
Sportkullan AB delade med sig av en kommentar från en deltagares upplevelse:
” Det finns helt vanliga platser och så finns Älvdalen. Bergen med djupt gröna skogar, röda grusvägar och fäbodarna med hus som långsamt har grånat i solen. Smultron i vägkanten, fält av lavar och myrmarker med ängsull och Vandrarhemmet Tre Björnar. Världens mysigaste atmosfär och bästa frukosten som jag har ätit.”
Filmen kan ni se här:
Eva Pettersson, Företagarna i Älvdalen berättade kort om Idrekonferensen som kommer att genomföras i Sälen den 11-12 november. Eva ville gärna få in frågor och/eller synpunkter på innehåll för konferensen.
Synpunkterna kan mailas till: eva@lpskog.se


iCell:s nya VD, Mikael Månsson presenterade företagets historik fram till idag. Utvecklingen av fabriken i Märbäck har inte gått så snabbt som förväntat men, trots detta har den byggts ut. Det tar tid att komma ut på marknaden med en ny produkt, berättade Mikael. Det som har hänt är att Älvdalen har blivit en fabrik för produktutveckling. Under ca 2,5 år har en isolerings skiva tagits fram som ett komplement till den isolering i lösull som produceras idag. Under nästa år räknar man med att utöka personalstyrkan i Älvdalen, samtidigt som iCell har framtidsplaner på fler fabriker, dock inte i Älvdalen.


Läs mer om iCell här:


Mathias Jones uppdaterade oss om integrationsarbetet som pågår i kommunen. Förutsättningarna har förändrats sedan Försvarsmakten nu har deklarerat att de vill återta Trängslet som övningsområden. Det  innebär att samtliga boende måste evakueras. Det står samtliga att fritt söka nya boenden vilket innebär att kommunen kan mista många potentiella invånare. Ett intensivt arbete pågår för att försöka lösa detta. Samtidigt har man gjort en inventering av kompetenser. Det finns en bred branschkompetens bland dessa människor och från och med måndag den 24:e oktober, finns den inventeringen att hitta på kommunens hemsida. Eller se nedan.

Lisbeth Sahlin, Regionchef Företagarna Dalarna visade statistik över hur det ser ut idag bland företagen i Dalarna och över hela landet, gällande ägarskiften. Idag är ca 37% av företagarna i Dalarna över 55 år. För dem är det viktigt att planera inför sin pension eller försäljning av verksamheten då den processen behöver påbörjas i god tid innan. Lisbeth avslutade med fem st tips:
• Var ute i god tid.
• Undvik en oplanerad och oförutsedd ägarväxling.
• Våga ta in extern rådgivare.
• Ha en dialog med berörda parter och med rådgivare om förutsättningar och möjligheter
• Låta någon oberoende värdera företaget.
Läs mer här:

Matthias Bergqvist och Helen Gustafsson från Ägarskiftescentrum Falun-Borlänge regionen fortsatte att berätta vikten av att planeringen inför ett ägar- eller generationsskifte är viktigt. De har träffat och hjälpt många företagare med processen och därmed besitter erfarenhet. De berättade om hur viktigt det är att man i t.ex ett familjeföretag frågar sina barn om de är intresserade att ta över. Hur blir det om man har fler barn?  Vad är rättvisa då? När är överlåtandet klart? Det finns många frågor att ta ställning till!
I Sverige sticker Dalarna ut med företag som övertas inom familjer, drygt 40%. I riket är snittet ca 25%.
För er som går i funderingarna om att sälja eller köpa en verksamhet, tveka inte att kontakta mig, Karin Ljudén, karin.ljudén@alvdalen.se , så kan vi göra en första kartläggning om hur processen går till och vad man bör tänka på.
Läs också gärna mer via länken:
http://www.fbregionen.se/projekt/agarskiftescentrum__7377
Företagarna, Älvdalens kommun och Projekt F7 vill tacka för ett mycket välbesökt frukostmöte där  salen nästan blev fullsatt, då ett 50-tal deltagare kom !