Klimatklivet samt energi- och klimatrådgivning

Bidrag finns att söka för företag och organisationer genom Klimatklivet, för förbättringar avseende åtgärder för att minska utsläppen av växthusgaser. Kanske är ditt företag på gång med åtgärder inom området? I så fall tycker vi att du ska passa på att söka detta bidrag!

Det är även sista chansen för dig som vill få en kostnadsfri kontroll av värmeläckage i ditt hus. Kontakta Edita Pinxter för mer information!

Klimatklivet samt sista chansen för mätning av värmeläckage.

Klimatklivet - bidrag för företag och organisationer att söka. Alla förutom privatpersoner kan söka investeringsstödet, - företag, organisationer, kommuner, myndigheter.

Syftet är att minska utsläppen av växthusgaser. Exempel på åtgärder som kan få stöd? Åtgärder som kan få stöd är konkreta klimatsatsningar inom till exempel transporter, industrier, bostäder, lokaler, stadsbyggnad och energi.

Exempel på åtgärder som kan få stöd är:
• Laddinfrastruktur för elfordon
• Biogasanläggningar
• Byte av fossil olja till biobränsle eller fjärrväme
• Utbyggnad av mindre fjärrvärmenät
• Lustgasdestruktion
• Cykelbanor och infrastruktur för cykel
• Kommunikationsinsatser

Nästa ansökningsomgång är öppen 9–31 januari 2017. Beslut planeras till april 2017. Naturvårdsverket planerar för tre ansökningsperioder under 2017.

Mer information hittar du på naturvårdsverkets hemsida: www.naturvardsverket.se/klimatklivet

Sista möjlighet till att kostnadsfritt upptäcka värmeläckage via den kommunala energi och klimatrådgivningen! Från 2017 ändrar Energimyndigheten i bidragsberäkning till nackdel för små kommuner och i med det upphör den lokala energi och klimatrådgivningen.

Om du önskar mäta värmeläckage från ditt hus under november-december 2016 så kontakta
Edita Pinxter på 0251-31 173 eller via e-post edita.pinxter@alvdalen.se

Läs mer:


//Frida Torsein