Kommunen träffar Företagarna för gemensamma framtidsdiskussioner

Företagarna arrangerade i november 2016 en konferens där företag, politiker och tjänstemän möttes för att diskutera företagsklimatet i kommunen. Som uppföljning till den konferensen ska representanter i från företagarna samt tjänstemän och politiker ha ett möte för att vidare diskutera dessa frågor.

Den 11-12 november -2016 arrangerades en företagarkonferens av Företagarna i Älvdalen i Sälen. Där möttes företagare, kommun och myndigheter för framtidsdiskussioner.Efter de två mycket givande dagarna i november träffas nu kommunen och Företagarna åter den 17/1. Fortsatt gemensamt arbete med att ytterligare förbättra företagsklimatet i kommunen står på agendan och planen är att kommunen och företagarna under kvällen skall komma fram till gemensamma mål, riktlinjer och aktiviteter för arbetet de kommande åren.

 


// Karin Ardefelt