Välkommen till lunchmöte på storsätra fjällhotell! 1 februari

Mötet inleds med att Stefan Nordin från företagarna presenterar en del av deras verksamhet. Därefter kommer Klas Darlin som är projektledare för SITE att presentera vilken roll SITE spelar i Älvdalens kommun. Karin Ljuden beskriver vad F7- projektet kan hjälpa dig som företagare med. Stefan Linde vår kommundirektör, Stefan Nordin och Peter Andersson ger informstion om Älvdalsdelegationen. Lena Hedberg, Mari Norlin i från ALMI kommer därefter att framställa alla produkter som ALMI har att erbjuda företagare och framtida företagare. Älvdalens kommun arbetar med att ta fram en ny översiktsplan, Johan Olsson vår planarkitekt informerar om denna. Lars Eriksson ger oss sedan inblick i GTF:s (Grövelsjöns turistförenings) verksamhet. Därefter ger Karin Ardefelt diverse kommunal information.

 
Lunchmöte

Storsätra Fjällhotell


 1 februari klockan 12.00-13.30


https://www.google.se/maps/place/Stors%C3%A4tra+Fj%C3%A4llhotell/@62.080101,12.3199167,14z/data=!4m5!3m4!1s0x46696a9c44dc67c1:0xc3047d6bdf97add2!8m2!3d62.070027!4d12.31128
Klicka på bilden för vägbeskrivning
 till Storsätra fjällhotell      
Företagarna SIG (Särna, Idre, Grövelsjön) och Älvdalens kommun arrangerar den 1 februari lunchmöte på Storsätra fjällhotell. Lunch finns att köpa, kom i tid så att vi kan äta tillsammans under mötet. Alla är välkomna!


Dessa punkter bjuds ni på:

•Välkomna

Företagarna SIG, Stefan Nordin

SITE, Klas Darlin projektledare. Vilken roll spelar SITE i Älvdalens kommun.

F7, Karin Ljuden.

•Älvdalsdelegationen, Stefan Linde, Stefan Nordin, Peter Andersson.

ALMI, Lena Hedberg, Mari Norlin.
          
•Översiktsplanen Johan Olsson
           
GTF inför framtiden, Vice ordförande Lars Eriksson

•Kommuninformation, Karin Ardefelt

•AvslutningALMI som är en av våra långväga gäster stannar kvar i 30 minuter efter mötet, för dig som vill ställa enskilda frågor och likaså Klas Darlin, SITE och Johan Olsson vår planarkitekt.

Datum: 2017-02-01
Tid: 12.00-13.30
Plats: Storsätra Fjällhotell


                                         
Med reservation för ändringar


Har du frågor så kan du ta kontakt med mig:
Karin Ardefelt
Näringslivssamordnare
Tel: 0251-31 228
karin.ardefelt@alvdalen.se


//Karin Ardefelt