Läs om lunchmöte i Grövelsjöfjällen den 1 februari 2017

I onsdags hölls frukostmöte på Storsätra Fjällhotell. Det är Älvdalens kommun som tillsammans med Företagarna arrangerar frukostmötena i kommunen. På mötet fick vi information om SITE-projektet, F7-projektet, Älvdalsdelegationen, ALMI, vår planarkitekt, GTF och diverse information ifrån kommunen.


Förste talare var Stefan Nordin, ordförande i företagarna SIG  (Särna, Idre, Grövelsjön). Han delgav bland annat att föreningen för tillfället arrangerar frukost och lunchmöten tillsammans med kommunen, deltar i Älvdalsdelegationen, arrangerar möten mellan kommun och företagare, motionerar i näringslivsfrågor, besvärar Trafikverket, Post och Telestyrelsen och diskuterar diverse näringslivsfrågor med kommunen som ett exempel nämnde Stefan arbetsmetoden "En dörr in"  och att de delar ut pris till Årets företagare. Stefan visade också på några av fördelarna att vara medlem i Sveriges största företagarorganisation. Du kan läsa mer om medlemsförmånerna genom att klicka här.

 

Hjälptill att nominera: Årets Företagare och Årets Nyföretagare

 

Klicka på bilden för att läsa mer om Årets Nyföretagare
http://naringslivalvdalen.blogspot.se/2017/01/dags-att-nominera-arets-foretagare.html
Klicka på bilden för att läsa mer om Årets Företagare 
Därefter informerade SITEs (Sälen, Idre, Trysil, Engerdal) projektledare Klas Darlin om projektet i stort. Projektets syfte är att skapa en funktionell region där gränserna inte är så viktiga. För SITE-kommunerna är syftet att skapa ökad sysselsättning, ökad inflyttning och ökade skatteintäkter.


SITE-regionen ska utvecklas till att bli ”SCANDINAVIAN MOUNTAINS” - en internationell och hållbar destination med en attraktiv besöksnäring.
Klicka på bilden för att komma till Scandinavian Montains sida!
SYFTET
Med bakgrund och erfarenheter i SITE projektet skall SITE-regionen utvecklas till att bli ”Scandinavian Mountains” – en internationell och hållbar destination med en attraktiv besöksnäring genom att fokusera på:

• Exportmogna företag och destinationer
• Aktivt arbeta för nyföretagande och entreprenörskap
• Hållbar utveckling och certifiering
• Det offentliga som tar ansvar för konsekvenserna av internationaliseringen och förenklar/tar bort gränshinder för både gäster och näringsliv.

Karin Ljuden talade om alla fina erbjudanden som projektet F7 har att ge våra etablerade företag. Bland annat presenterade hon F7-lyftet vilket är 3 workshops för etablerade företag med vilja att växa. Finns det intresse i från flera företag att arrangera F7-lyftet i din by så försöker man att tillgodose detta. Därmed uppmanar jag er att skicka intresse till karin.ljuden@alvdalen.se. Karin passade dessutom på att bjuda in till en dag på temat gränshinder, den 23 mars.

Älvdalsdelegationen. Det fanns tre representanter ifrån Älvdalsdelegationen på mötet. Stefan Linde, Stefan Nordin och Peter Andersson.
Stefan Linde, ordförande Älvdalsdelegationen, delgav information om att en process skapats för diverse frågor som berör våra skyddade områden. Denna process går under namnet Forum  Älvdalen. I detta forum finns representanter för olika intresseområden vilka är nedtecknade nedan i matrisen. Har du en fråga som du vill att Älvdalsdelegationen ska bearbeta, ska du ta kontakt med någon av representanterna.ALMI företagspartner förknippar de allra flesta med företagslån. Men på lunchmötet gav Marie Norlin och Lena Hedberg oss en inblick hela ALMIS utbud. Nedan kan du fördjupa dig i deras olika erbjudanden.
Marita Vestergård berättade lite kort om en produkt som hon tagit fram under det år som hon varit med i mentorskapsprogrammet och som  kommer att lanseras inom kort, nu väntar vi på spänning.

Johan Olsson, vår planarkitekt, var en eftertraktad person, det var många mötesdeltagare förde vidare diskussioner med honom efter mötet.

Johan berättade lite kort om den nya översiktsplan som bearbetas fram i kommunen för tilfället. Fokus har legat på att samla in dokumentation kring hur det i dagsläget ser ut i kommunen. Det har varit ett antal workshops med medborgare, näringsidkare, politiker och tjänstemän från hela kommunen. För närvarande är utvecklingsstrategin under framtagande och ett första utkast på hela översiktsplanen ska finnas klart för samråd redan under kommande sommar. Målsättningen är att den nya planen ska kunna antas under våren 2018.

Han berättade dessutom att så kallade LIS -områden (Landsbygdsutveckling i strandnära lägen) kommer att pekas ut i översiktsplanen och uppmanade därför alla som vill komma in med synpunkter nu och allra senast innan sommaren.

Grövelsjöfjällen
http://www.grovelsjon.com/GTF.htm


Därefter bjöd Lars Eriksson, som representerade GTF (Grövelsjöns Turist Förening), oss på olika tankar om Grövelsjöns framtid.  Han inledde med att visa på att det inte råder något tvivel om att besöksnäringen är och bör vara en prioriterad näring. Med information i från SITE-projektet i färskt minne, visade han på att Skandinavian Mountains är en del av vårt områdes framtid. Bland annat uttryckte Lars att det är en viktig förutsättning att man enas om de marknadsmässiga grundförutsättningarna för att lyckas.

Grövelsjön skall locka fler gäster så att:
• Företagen kan utvecklas, investera och erbjuda anställningar och service
• Grövelsjön fortsätter att vara en attraktiv plats att bo på, verka i och besöka

Lars underströk och betonade att naturen är den främsta resursen för vår utveckling. "Vi har ansvar för att vårda den för kommande generationer – men naturen måste också få vara en aktiverad resurs för utvecklingen av Grövelsjön". Sist men inte minst lade Lars tonvikt på Grövelsjöns varumärke: Grövelsjöfjällen


Kommuninformation:
Forum Älvdalen – en dörr in, är en mötesplats som ska förenkla för företag. På dessa möten får du som företagare möta flera tjänstemän på en och samma gång som berör din specifika fråga. Det kan dessutom underlätta extra om en fråga eventuellt ska behandlas av flera olika tjänstemän, vilket skapar en bättre dialog och förhoppningsvis ett bättre flöde.

Update System sköter Kommunens företagsregister. Du som företagare kommer att få frågan i från dem om dina kontaktuppgifter stämmer och jag Karin Ardefelt ville på lunchmötet slå ett slag för att du tar dig tid att svara på frågor i från Update system så att vi kan kommunicera med dig även i framtiden. Du kan även själv gå in och ändra uppgifter genom att klicka på pennan på portalen för företagsregistret, du ser instruktion nedan. På samma sätt kan även du som inte finns med i registret lägga in ditt företag och dina dina kontaktuppgifter. Detta är även en marknadsföringskanal.

På bilden ser du hur portalen för vårt företagsregister.

En enkät skickas ut av Svenskt näringsliv under januari och februari med syfte att mäta näringslivsklimatet. På mötet passade jag på att be er företagare att svara på den eftersom svaren är ett viktigt verktyg för kommunen i vårt arbete framöver. Om du vill se utfallet för Älvdalens kommun tidigare år så kan du klicka här.

Nya kommuninvånare är guld värda för oss alla i kommunen. Fler kommuninvånare är en vilktig förutsättning för tillväxt. Därför välkomnar kommunen nya kommuninvånare genom ett utskick och en liten present. Är du som företagare intresserad av att haka på detta så kan du läsa mer information här.


Sista datumen för nästa leader ansökan är 15 mars.

Aktuella offentliga upphandlingar i Älvdalen, Orsa och Mora samt från andra offentliga myndigheters finner du på kommunens hemsida här.

Vi vill passa på att tacka Helena och Lars som driver Storsätra Fjällhotell för att vi fick hålla mötet hos er!


Läs mer:
http://naringslivalvdalen.blogspot.se/2017/02/nyforetagarradgivning-i-alvdalens-kommun.html
http://naringslivalvdalen.blogspot.se/2017/02/hjalp-till-att-valkomna-de-som-flyttar.html
http://naringslivalvdalen.blogspot.se/2017/01/las-om-frukostmotet-i-alvdalen-25.html


// Karin Ardefelt