Lyckad kurs i livsmedelshygien i Idre!

I slutet på januari hölls en kurs i livsmedelshygien i Idre. På plats var 10 deltagare från verksamheter som dagligen hanterar livsmedel på olika sätt.


Att skydda livsmedel från smitta handlar om mycket, mycket mer än att vara noga med att tvätta händerna. Även om just det, tvätta händerna, är något av det viktigaste vi ska göra för att undvika överföring av bakterier och virus.


Några saker att förhålla sig till gällande hantering av livsmedel:
 • Tid
 • Placering
 • Temperatur
 • Allergener
 • Logistik
 • Hur och när bakterier förökar sig
 • Lokalens utformning
 • Renhållning
 • Vem får vistas i lokalen där maten tillbereds och när
 • Kunskap om skadedjur
 • Kunskap och utbildning i livsmedelshantering
Detta är bara några av de viktigaste parametrarna. Lika viktigt är att förstå varans innehållsdeklaration för att veta hur man ska hantera livsmedlet. Därför kan innehållsdeklarationen vara av avgörande betydelse för hur man till exempel säkerställer att maten som serveras är fraiche.


Det finns branschspecifika riktlinjer för hur man gör, men ansvaret ligger alltid hos det företag som serverar maten eller tillhandahåller livsmedlet till konsument.


Vi tackar Linda Karlströms från Anticimex för en bra och informativ kurs, som avslutades med prov och diplom.
Linda Karlströms - utbildare inom livsmedelshygien hos Anticimex.

Två av delatagarna på kursen livsmedelshygien på Kommunhuset i Idre 30-31 jan 2017.
Kjell Arvidsson, Knappgården AB, Per-Åke Olsson, - Ica Idrebua.


//Runi Wold