Vill du vara med och utveckla besöksnäringen i Fulufjället?

Nu söker vi företagare och organisationer med erfarenhet från att arbeta med turism i Fulufjällets nationalparker. Du kommer att ingå i en referensgrupp för framtagandet av en besöksstrategi för Fulufjällets båda nationalparker och träffas två till tre gånger under 2017-2018.


Inbjudan – gränsöverskridande besöksförvaltning för Fulufjällets nationalparker
Projektupptakt och referensgruppsmöte

8-9 mars 2017
Plats: Stöten Ski Hotel
Sälen www.stoten.se/boende/boendeomraden/best-western-stoten-ski-hotel

Bakgrund:
Sedan maj 2016 samarbetar nationalparksförvaltningarna på svensk och norsk sida i ett interregprojekt för att göra en gränsöverskridande besöksförvaltning för Fulufjällets båda nationalparker. Sårbarhetsanalyser, besökskartläggningar, grafisk profil, besöksstrategi och ökad tillgänglighet är några av de insatsområdet som projektet arbetar med. Hittills har vi arbetat med att ta fram underlagsmaterial och inventeringar. Nu behöver vi din hjälp med att starta arbetet med besöksstrategin.Vi vill gärna ha dig med i projektets referensgrupp. Referensgruppen kommer att träffas tre gånger under projekttiden. Läs mer om projektet här: www.lansstyrelsen.se/dalarna/fulufjallsprojektet

Syfte med seminariet:
• Kick off för projektet
• Tydliggöra projektets uppdrag och avgränsning
• Påbörja arbetet med besöksstrategin
• Omvärldsbevakning, inspiration och samordning.


Kostnader:
Projektet bekostar deltagaravgifter inklusive lunch, middag och övernattning. Att vara med en eller båda dagarna är valfritt. Rese- och arbetskostnader står du för själv.

Anmälan:
Anmäl dig med webbformuläret senast 15 februari 2017 på Länsstyrelsen Dalarnas hemsida – http://www.lansstyrelsen.se/Dalarna.


Har du frågor eller funderingar kan du kontakta: Jakob Ebner, jakob.ebner@lansstyrelsen.se, Ragnar Ødegaard, fmheroe@fylkesmannen.no

Varmt välkommen!

// Karin Ardefelt