Visste du att du kan använda din trädgård för att utveckla ditt besöksnäringsföretag?

Nu finns möjligheter för dig som har gårdsbutik, kafé, restaurang eller småskaligt besöksboende att delta på kurser om att odla köksväxter! "Trädgård som resurs" är ett projekt för dig som vill utveckla ditt besöksföretag med hjälp av trädgården. Kurserna i projektet finns för alla företag i Dalarna.
Blommande Rättviks gråärt. FOTO: Kristina Homman
Vårt gröna goda arv som resurs! Kulturhistoria, odling, matlagning. Kurs för dig med besöksföretag i Dalarna och som vill satsa på ”Trädgården som resurs”. Odla och laga mat med köksväxter med spännande historia från Dalarna! Lär dig om sorter, mångfald och smak från äldre köksväxter. Första kursdagen fokuserar på olika slags grödor , sorter och odling och kursdag två på matlagning.

Onsdagen 29 mars kl 9.30- 16.00 - Leksands Folkhögskola 
Agneta Magnusson, kulturhistoriker med stor kunskap och erfarenhet av bevarande av  äldre kulturväxter berättar under dagen om :
- Vad åt man förr ? Om mathållning och odling på en dalagård före 1850.
- Finns gamla sorter, köksväxter och fröer kvar?
- Odla och använd äldre köksväxter idag!
- Ta tillvara växter och kunskap i din närhet!
- Vad ska vi odla i sommar? Val av fröer för odling som Agneta har med sig
 Idéer och planering inför kursdag 2 med matlagning av det som odlats under sommaren.
Olika sorters ärtor. FOTO: Agneta Magnusson

Onsdagen 13 september (vid många deltagare även tisdagen 12 september)
Dala -Floda Värdshus

Äldre sorters grönsaker i nya anrättningar! Under ledning av Per Ersson, kock på Dala-Floda värdshus anrättar vi grönsakerna som odlats under sommaren på spännande och smakrika sätt.

Om intresse finns från kursdeltagarna kommer också ett studiebesök till företag som odlar köksväxter att vara möjligt att genomföra  under sommaren. Då ser vi på odling av grönsaker och diskuterar kring vad man bör tänka på så som läge, jord, gödsling och ogräsbekämpning i den småskaliga  ekologiska odlingen.

Max antal deltagare: 15
Kursdagarna kostar 500 kr /dag + lunch och fika
För mer information och anmälan senast 19 mars på https://jordbruksverket.pingpong.se/oppenkatalog sök på kursid 1478
Frågor: Kristina Homman, kristina.homman@lansstyrelsen.se eller telefon 010-225 02 45

Mer om projektet "Trädgård som resurs"
Projektet syftar till att utveckla småföretag och få fler arbetstillfällen på landsbygden inom andra områden än jordbruk. "​Trädgård som resurs" är ett projekt för dig som vill utveckla ditt besöksföretag med hjälp av trädgården. 

Kurserna kommer i många fall att ta till vara på Dalarnas kulturarv både vad gäller grödor och trädgårdsmiljöer. 

Under 2017 kommer kursserien ”Vårt gröna goda arv som resurs! Kulturhistoria, odling, matlagning” att genomföras. Kursen fokuserar på att odla och laga mat med köksväxter med spännande historia från Dalarna. Agneta Magnusson, kulturhistoriker, Leksand och Per och Evalotta Ersson, Dala-Floda Värdshus medverkar.


Läs mer:


//Frida Torsein