Ägarskifte och familjerelationer

Nu har du möjlighet att lyssna till Hanna Almlöf och Kajsa Haag. Kajsa har gjort en fyraårig
forskningsstudie kring företagares utmaningar med skilsmässor och familjetvister. Ta del av
Kajsas och Hannas slutsatser utifrån en juridisk och ekonomisk analys. Du kommer att få höra
konkret hur företagare ser på detta samt vad bodelningsförrättarna säger.

Familjeföretaget – vad händer när familjen inte längre är en familj?
Anmäl dig senast 13 mars till frida.bjornbom@fbregionen.se, eller telefon 0243-24 80 47. Ange eventuella allergier i samband med din anmälan.

21 mars Scandic, Borlänge
Vi inleder med lunch mellan 11.30–12. Föreläsning mellan 12–13.30
Välkommen!

Kajsa Haag är ek. dr och universitetslektor i företagsekonomi vid Internationella
Handelshögskolan i Jönköping. Hennes forskningsintressen är strategisk utveckling av
familjeföretag, dess generationsskiften och andra utmaningar.

Dalarnas ägarledda företag är många. De flesta kännetecknas av långsiktiga satsningar, ett högt
ägarengagemang och nära relationer med anställda, kunder men också inom familjen. Vad händer
då när familjen inte längre står enad? Statistiken visar att 50% av alla äktenskap slutar i skilsmässa.
Naturligtvis drabbar det även några av Dalarnas företagare.

Kom på denna lunch, få aktuell kunskap och nya infallsvinklar. Vilka effekter ger skilsmässor på
familjeföretag? Hur fungerar juridiken i överlappningen mellan bolagsrätt och familjerätt? Hur
kan vi som rådgivare ge de bästa förutsättningarna till företagsägarna?


Läs mer:
http://naringslivalvdalen.blogspot.se/2017/03/foretagsbesok-koodab-bygg.html
http://naringslivalvdalen.blogspot.se/2017/03/foretagsbesok-synums-tryck-och-reklam.html
http://naringslivalvdalen.blogspot.se/2017/03/kommunen-tackar-polardistans-for-i-ar.html
http://naringslivalvdalen.blogspot.se/2017/03/foretagsbesok-gustafssons-dack-och-sten.html


//Frida Torsein