Erbjudan om medlemskap i Visit Idre ekonomisk förening

I samband med etableringen av nya Visit Dalarna beslutades på bolagstämma i Norra Dalarna Turistråd ekonomiska förening att överföra namnet Visit Idre till en ny ekonomiskt förening. Detta eftersom Visit Dalarna kommer att verka under varumärket Visit Dalarna och inte använda Visit Idre i sin vidare marknadsföring.

Det beslutades vidare att bevilja 500 000 kronor till den nya ekonomiska föreningen. Föreningen är nu bildad, Visit Idre ekonomisk förening.

Stiftare av föreningen och nuvarande styrelsemedlemmar är:
John Lundmark, Stiftelsen Idre Fjäll
Charlie Ekberg, STF Grövelsjön
Ole Jörgen Wold, SkiProAm AB

Revisor: Lars Olsson, Älvdalen, redovisning och administration utförs av Susanne Olsson, Idre

Alla medlemmar i Norra Dalarna Turistråd är välkomna att bli medlemmar i den nya föreningen. Årsavgiften är satt till 100:-/år. Önskar du söka medlemskap maila till ole.jorgen@wold.se eller post till;
Visit Idre Ekonomisk Förening
Box 30
790 91 Idre

Bifogat finner du stadgarna för den nya föreningen. För information maila eller ring Ole Jörgen Wold 0707-262291.


Med vänlig hälsning
Styrelsen Visit Idre ekonomisk förening


Läs mer:


//Frida Torsein