Idre Himmelfjäll söker en ekonom!

Idre Himmelfjäll är inne i en mycket positiv och expansiv period med framgångsrik tomtförsäljning och pågående husbyggnationer som leder till ett ökande antal bäddar inför invigningen av anläggningen julen 2019. 
Norrsken över Nipfjället. Bild från Idre Himmelfjälls bildbank.
Detta sker samtidigt som planeringen fortgår inför byggnationen av skidanläggningen med all tillhörande service som genomförs under år 2018 och 2019.

I samband med denna spännande utveckling behöver vi steg för steg utveckla vår organisation och administration på plats i Idre.

Idre Himmelfjäll söker nu en medarbetare som i framtiden kan svara för bolagens administrativa rutiner som ex bokföring, löner, leverantörsfakturor, skattedeklarationer, arkiv mm med start under år 2017.

Vi bedömer att vårt behov nu inledningsvis motsvarar en arbetsdag i veckan under hösten/vintern 2017/18 för att sedan successivt öka efterhand som skidliftanläggningen byggs, senare under år 2018 och år 2019.

Du som är intresserad av tjänsten behöver ha erfarenhet av företagsekonomi och bokföring och kunna arbeta självständigt.

Om du är intresserad att ingå i den personalgrupp som nu ska förverkliga visionerna om Idre Himmelfjäll så skickar du ett mail med en kort beskrivning om dig själv med cv och livsberättelse till vår ekonomichef Carl-Henric Kindlund mailadress: carl-henric.kindlund@ekonomkonsult.se eller till vår styrelseordförande Torbjörn Wallin på mail: torbjorn.wallin@idrehimmelfjall.se så kommer de att höra av sig senast efter att ansökningstiden gått den 20 maj 2017.

Passa på att skicka in din ansökan!