Förbättrat företagsklimat Älvdalens kommun!

Budskapet från företagen är tydligt. De upplever att företagsklimatet i Älvdelen har förbättrats under det senaste året. Det sammanfattande omdömet stiger från 3,2 till 3,6 på en sexgradig skala. Det är den största förbättringen i Dalarna och den näst största i Sverige. 


Ett hundra företag i Älvdalen har under våren svarat på frågor kring hur de upplever företagsklimatet i sin kommun. Sammanlagt har över 30.000 företag i Sverige deltagit i undersökningen som Demoskop genomför på uppdrag av Svenskt Näringsliv.

I 129 av Sveriges 290 kommuner ser vi en positiv utveckling av företagsklimatet. I Dalarna får företagsklimatet bättre betyg av företagen i 11 av länets 15 kommuner. Älvdalen är den kommuner som utvecklats absolut mest.

Budskapet från företagen är tydligt. De upplever att företagsklimatet har förbättrats under det senaste året. Det sammanfattande omdömet stiger från 3,2 till 3,6 på en sexgradig skala, vilket är all time high för Älvdalen. Företagen upplever att kommunens information och service till företagen samt dialogen mellan kommunledningen och företagen blivit betydligt bättre. Det samma gäller kommunpolitikernas och tjänstemännens attityder till företagande.

- Jag känner en jättestor glädje. Vi har upplevt att vi hittat ett riktigt bra samarbete mellan företagen och kommunen och det så skönt att höra att företagen också tycker att det blivit bättre, säger Peter Egardt, kommunalråd i Älvdalen.

- Det var de två företagarföreningarna i Älvdalen som tog initiativet till en bra dialog med oss, vilket har varit avgörande i det här arbetet. Vi i kommunen har svarat upp. Tillsammans har vi hittat en bra samarbetsform där vi följer upp och genomför det vi pratar om. Våra ansvariga tjänstemän har gjort ett hästjobb, men vi har så klart mycket kvar att göra. Vi behöver fortsätta och bland annat jobba med att få alla tjänstemän i kommunen att känna för de här frågorna, fortsätter Peter Egardt.

Den 20:e juni träffas politiker, tjänstemän och företagare i Älvdalen för att fördjupa sig i resultatet från undersökningen och för att tillsammans resonera kring vilka områden som behöver prioriteras framöver. Är du intresserad av att komma till mötet?

Detta är en artikel från Svenskt Näringsliv, som du kan hitta i sin helhet här.

Svenskt Näringsliv släppte tidigare i år en undersäkning som visade att Älvdalens kommun ligger bra till när det gäller tillväst i företag samt nyföretagande. Läs mer om det här.

Läs mer:


//Frida Torsein