Välkommen på en tidig dialog vid upphandling

Välkommen till en tidig dialog om den kommande ramavtalsupphandling avseende tekniska konsulter som projektledare och projekterare! Mora kommuns Inköpscentral bjuder intresserade leverantörer och organisationer till tidig dialog.

RFI: Innan dialogen lägger vi ut förfrågan på remiss för synpunkter. Den kommer ni att hitta bland våra upphandlingar t ex på www.mora.se.

Plats: Mora KS rum
Datum och tidpunkt: 26e juni 2017, klockan 15:00-18:00
Anmälan till: juhani.halonen@mora.se
Fika: Kostnadsfritt

Vi tar emot idéer om diskussionsfrågor men följande kommer att beröras i vilket fall som helst:
Prissättning – vad som lämpligen ska inkluderas?
Krav på kompetens – generella eller specifika?
Krav på kapacitet – hur göra för att säkerställa leveranser?
Utvärdering – lämpliga kriterier?
Rangordning, dynamisk rangordning eller förnyad konkurrensutsättning

OBS! Endast en person per leverantör och organisation men i mån av plats kan flera komma att inbjudas.

Välkomna hälsar Jussi Halonen, Upphandlingschef Mora kommuns Inköpscentral

Kontaktuppgifter:
juhani.halonen@mora.se eller 0250 261 70
Ni kan också kontakt Mats Jansson på Tekniska förvaltningen, Mora
mats.jansson@mora.se eller 0250 262 12