Älvdalens kommun beviljad medel till ännu ett entreprenörskapsprojekt

Älvdalens kommun har beviljats närmare en miljon kronor till ett entreprenörskapsprojekt. Målgruppen i projektet är unga och unga nyanlända i Älvdalens kommun som är i åldern 16-25 år och som är arbetslösa, som står långt från arbetsmarknaden eller som riskerar att få arbetsmarknadsrelaterade problem. Genom en ny och oprövad modell i entreprenörsskapsprojektet "FRAMSTEG" ska ungdomarna inspireras, engageras och coachas till eget företagande och/eller vidare studier. 

Älvdalens kommun har ansökt om ett projekt inom MUCFs (Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor) utlysning "Insatser för unga som varken arbetar eller studerar". Ansökan beviljades i dagarna och kommunen får ett statsbidrag på 920 000 kr.

”I det här projektet får ungdomarna en unik möjlighet att utveckla sina färdigheter inom eget företagande”, säger Björn Tegnér, enhetschef inom avdelningen Arbete och utveckling och fortsätter ”Projektdeltagarna kommer snabbare ut i arbetslivet, de får en ökad självkänsla och ett höjt självförtroende och för de nyanlända blir det en effektivare och mer naturlig språkutveckling när de får träna svenska i ”skarpt läge”.

”Vi är mycket glada över att till hösten kunna köra i gång med verksamheten och på lång sikt kommer det här innebära fler företag i Älvdalens kommun”, säger en leende Björn Tegnér.

Projektet FRAMSTEG kan ses lite som ett pilotprojekt som förhoppningsvis blir så lyckosamt att Älvdalens kommun kan fortsätta använda sig av modellen och även sprida den till andra kommuner och organisationer.

Samverkanspartners inom projektet är Arbetsförmedlingen och det lokala näringslivet. Kontaktperson är Björn Tegnér, Enhetschef för avdelningen Arbete och utveckling. Telefon 0251-31134.

Älvdalens kommun är sedan tidigare projektägare till det näringslivsfrämjande projektet F7, som är sprunget ut de tidigare projektet inom samma genre som gått under namnet W7.


Läs mer:
http://naringslivalvdalen.blogspot.se/2017/04/projekt-f7-har-finns-matnyttigt-for-dig.html
http://naringslivalvdalen.blogspot.se/2016/06/foretagsframjande-projektet-f7.html
http://naringslivalvdalen.blogspot.se/2017/01/workshops-for-etablerade-foretag-med.html//Frida Torsein