Detta är på gång när det gäller fiber

När det gäller fiber är det mycket på gång, som vanligt. Vi har pratat med vår fiberansvarige kollega som gav oss en uppdatering om vad som är på gång den närmsta tiden.


En detalj till fiber.
Följande pågår:
- Till Idre industriområde är stammen dragen nu och vi väntar på bygglov för att bygga noden som ska serva anslutningarna till kunderna, min förhoppning är att börja ansluta de som skrivit avtal i augusti.

- Till Berget på Idre är grävstart före semestern från kommunalhuset upp mot alla fastigheter och anslutningar ska rulla på ifrån augusti september, här väntar kurvans tyg förtvivlat på anslutningen.

- Synnanåt Idre, ut till reningsverket är färdigschaktat och anslutningar ska göras så snart jag får klartecken från Kringdata att stammarna är ihopkopplade med noden i kommunalhuset.

- Lokalnätet till kunder i Västanåt grävs i skrivande stund och ska börja anslutas under tidig höst.

- Höstsätern pågår planeringen och schakten ska göras under sommaren är det tänkt.

- Stammen till Idre Himmelfjäll ska flottas/blåsas i två etapper.
1 till Fjällfotens stugby där vi har möjlighet att börja ansluta kunder.
2 Från Fjällfoten till noden på Himmelfjäll som är beställd och etableras tillsammans med ELLEVIO:s trafo kiosk i september.

- Med Idre Fjäll pågår samtal och planering att lösa ortsnätet.

- Fjätervålen har delvis ett utbyggt kundnät och vi jobbar med att bygga klart stammen till anläggningen där vi placerar en nod. Upphandlingar pågår för detta. Sedan kommer vi att bygga ut lokalnätet löpande. 

- Vidare från Fjätervålen ska stammen byggas till Storfjäten och här väntar vi på trafikverkets beslut, jag har skickat kompletteringar till dem så jag är nära beslut nu(hoppas jag).

- Stammen till Foskros ska bli klar under hösten, den är i princip färdigschaktad och vi väntar på besked från TRV för en broövergång.

- Vi samförlägger med ELLEVIO i Rånäs, Glysjön, Särnstugan och till Per-Anders, lokalnäten i Rånäs och Glysjön är klara. Vi kommer att behöva schakta 2300m själva fram till Hållbovallen och vi väntar på klartecken från TRV på den delen.

- I Åsen pågår kundanslutningar och schaktning parallellt för tillfället.

- ELLEVIO ska starta upp schakten från Kuntmått till Brunnsberg södra i höst, vi har delar av lokalnätet färdigt och därför hoppas jag att anslutningar kan göras under hösten.

- ELLEVIO startar upp i Rot, delar av Holen, Månsta och Karlsarvet under sommaren, vår planering pågår för att snabbt kunna ansluta de som berörs av detta.

- Näset och delar av Holen och Rot ska vi schakta själva, upphandling pågår. Ansökan till TRV är inlämnat och vi väntar på besked från dem.

- I Älvdalen ansluter vi löpande nya kunder.

- Väsa, Västäng och Kåtilla är delar samförläggning med ELLEVIO och detta startar v31. Vi jobbar även med egen schaktplanering här för att kunna koppla ihop vår stamfiber från Älvdalen med nämnda orter.

- Blyberg här jobbar vi med upphandling och planeringsarbeten pågår för att få stamfibern till vår befintliga Nod, Vi väntar på TRV beslutet.

- I Gåsvarv pågår utredning och projektering för anslutning 2018.

- ELLEVIO startar upp jobben i Garberg under sommaren och vi samförlägger med dem, projekteringen är klar men vi behöver ta oss under RV70 och det tillståndet är inte klart ännu så risken är att det hamnar i 2018.


- ELLEVIO gör även små insatser på Klitten och Liden, eventuellt ska jag fixa egen schakt för att knyta ihop dessa schakter med vår nod på Klitten. Jag har en offert för att hyra svartfiber från Holen till Klitten från Skanova och kommer troligen att köpa den tjänsten (ska förankra beslutet), då kan vi börja koppla på kunder under hösten.

/Jan Eriksson//Frida Torsein