Företagsbesök Handelsbanken

Den 1 juni besökte vi Stinas garn, Swedbank och hann med även Handelsbanken. På Handelsbanken träffade vi Lars Larsson och Anders Nilsson som berättade om bankens verksamhet.
Lars Larsson och Anders Nilsson
De berättade att Handelsbanken, som nyöppnade sitt kontor i Älvdalen för ca 3 år sedan, har en hel del företagskunder. Banken har hög grad i beslutanderätt på de lokala kontoren, och berättar att det ska finnas hållbarhet i det de lånar ut pengar till - såväl när det gäller miljö som ekonomisk hållbarhet.

Handelsbankens regionhuvudkontor ligger i Gävle, och kontoret i Älvdalen hör ihop med Kontoret i Mora, där Jürgen Smolle är kontorschef. I Älvdalen är det oftast Anders som bemannar, och medan vi var där på besök kom det in flera obokade besök som Anders fick ta hand om.

Vi passar på att tacka så mycket för att vi fick besöka Handelsbanken i Älvdalen!


Läs mer:
http://naringslivalvdalen.blogspot.se/2014/03/invigning-av-handelsbankens-nya-kontor.html
http://naringslivalvdalen.blogspot.se/2014/03/oppet-hus-i-handelsbankens-nya-lokaler.html
http://naringslivalvdalen.blogspot.se/2017/06/nyhetsbrev-maj-2017.html


//Frida Torsein