Handlingsplan från samrådsmöte

I mitten på maj hölls ett så kallat samrådsmöte, där kommunen och företagarföreningarnas styrelser träffades för att samarbeta genom att upprätta och gå igenom en gemensam handlingsplan/prioriteringslista. Nu är denna handlingsplan renskriven och finns här i sin helhet.
Handlingsplan del 1 från
FR-konferensen 2016

Handlingsplan del 2 från
FR-konferensen 2016


Handlingsplan del 3 från
FR-konferensen 2016

Handlingsplanen/prioriteringslistan, ska vara ett levande dokument där saker kommer till och bockas av allt eftersom. Denna handlingsplan/prioriteringslista är viktigt för både kommunen och företag då den tydligt visar vilka aktiviteter som näringslivet önskar av kommunen och vice versa. Denna handlingsplan togs fram på FR-konferensen som hölls i Sälen i november 2016, där tjänstemän, politiker och företagare deltog.

Handlingsplan från samrådsmöte
januari 2017
Handlingsplan från
samrådsmöte maj 2017
Samrådsmötena har representanter från Företagarna SIG och Företagarna Älvdalen, LRF samt Älvdalens Köpmangata. Från kommunen deltar näringslivssamordnare, kommundirektör, förvaltningschef för Samhällsutvecklingsförvaltningen, enhetschef för Samhällsenheten (där näringsliv, miljö, plan och bygg, teknik, mark bland annat finns med) samt kommunalråd och oppositionspolitiker.

Nästa samrådsmöte är inbokat i november, närmare bestämt den 22 november då det även är frukostmöte i Idre. Har du frågor som du vill ska komma med på handlingsplanen - ta kontakt med någon i styrelserna för de företagarföreningar som finns i kommunen!Läs mer:
http://naringslivalvdalen.blogspot.se/2017/05/foretagarforeningar-och-kommun-i.html
http://naringslivalvdalen.blogspot.se/2017/01/samradsmote-med-uppfoljning-efter.html
http://naringslivalvdalen.blogspot.se/2014/05/kommunstyrelsen-tog-del-av-fragorna.html
http://naringslivalvdalen.blogspot.se/2014/09/samradsmote-foretagen-motte-politikerna.html//Frida Torsein