Information från lunchen med Svenskt näringsliv

I förra veckan var Teresa Bergkvist på Svenskt Näringsliv i Dalarna hos oss och gav information om de enkätsvar om företagsklimatet som sammanställts. Där har Älvdalens kommun klättrat näst mest i hela landet. 

Teresa berättade om enkätsvaren och visade jämförelser med tidigare år om hur man upplever företagsklimatet. Hon beskriver själv att hon sett fram emot väldigt mycket att komma till vår kommun, eftersom vi haft en sådan god utveckling det senaste året.
- Stråken kan vara så jäkla stolt över sig själv, sa Teresa, när hon visade bilden nedan.

Stråkens El AB har med sina 7 anställda bidragit medomkring 1 600 000 i skatt, vilket räcker till 67 hjärtinfarktsoperationer.
Sverige tar matchen kan du som företagare själv gå in och fylla i dina uppgifter, på så vis kan du se vad du själv bidrar med i samhället genom den skatt du betalar. Detta kan komma väl till pass om du har med beslutsfattare och politiker att göra.
Deltagarna på  lunchen.
Då man analyserar företagsklimatet tittar man på en rad olika parametrar, alltifrån bemötande av tjänstemän och politiker, utförande av myndighetsutövning till diverse infrastrukturfrågor. Detta innebär att vi alla som bor och verkar i kommunen kan vara delaktiga och bidra till ett positivt företagsklimat.
Teresa Bergkvist, Svenskt Näringsliv Dalarna
Teresas roll som representant för Svenskt Näringsliv i Dalarna är att påverka beslutsfattare så att företag och människor ska kunna blomma, så att företagsamma människor får utlopp för sin kreativitet och skapar ett hållbart samhälle med hög livskvalité och många arbetstillfällen.
- Går det åt fanders, får företagen ta smällen. Går det bra, då får vi alla dela på glädjen, säger Teresa.

Vi var ca 20 deltagarna som kom från norr och söder, från företag och kommun.

Läs mer:
http://naringslivalvdalen.blogspot.se/2017/05/forbattrat-foretagsklimat-alvdalens.html
http://naringslivalvdalen.blogspot.se/2012/10/alvdalens-kommun-uppmarksammas-av.html
http://naringslivalvdalen.blogspot.se/2017/05/valkommen-till-ett-dialogmote-om.html
http://naringslivalvdalen.blogspot.se/2011/06/svenskt-naringsliv-i-alvdalen.html


//Frida Torsein och Karin Ardefelt