E-faktura blir snart obligatoriskt vid upphandling

EU-kravet på elektronisk faktura vid offentliga upphandlingar kommer ett steg närmare. I en promemoria från regeringen föreslås en ny lag som gör e-faktura obligatorisk vid offentlig upphandling. 
Snart blir det obligatoriskt med e-faktura, för att överensstämma
med den europeiska standard som tagits fram.
I en promemoria föreslår regeringen en ny lag om elektroniska fakturor vid offentlig upphandling. Det ska bli obligatoriskt för upphandlande myndigheter och enheter att acceptera elektroniska fakturor.

Lagen genomför Europaparlamentets och rådets direktiv 2014/55/EU av den 16 april 2014. Enligt promemorian får myndigheterna skyldighet att ta emot e-fakturor i de format som överensstämmer med den nya europeiska standard som kommer att tas fram enligt direktivet.

För leverantörerna gäller att de fakturor som utfärdas till en upphandlande myndighet eller enhet ska vara elektroniska och överensstämma med den europeiska standarden, om inte någon annan standard har avtalats.

Det finns även en undantagsbestämmelse. Lagen behöver inte tillämpas om användande av e-faktura innebär risk för röjande av uppgifter som omfattas av sekretess eller risk för skada i övrigt för säkerhetskänslig verksamhet.

Författningsändringarna föreslås träda i kraft ”den dag som regeringen bestämmer.” Läs mer om detta här.

Passa på att fylla i Älvdalen, Orsa och Mora upphandlingsenhets enkät om upphandling, som är ett led i samarbeten med Upphandlingsdialog Dalarna.

Läs mer:
http://naringslivalvdalen.blogspot.se/2017/07/svara-pa-enkaten-fran.html
http://naringslivalvdalen.blogspot.se/2015/05/aktuella-och-kommande-upphandlingar-i.html
http://naringslivalvdalen.blogspot.se/2016/11/fragor-och-svar-pa-upphandlingsmyndighe.html
http://naringslivalvdalen.blogspot.se/2015/04/nu-finns-en-gravupphandling-i-alvdalens.html


//Frida Torsein