Dra åt skogen blir film

Under sommaren och hösten har vi på Näringslivskontoret jobbat med projektet Dra åt skogen.
Meningen är att vi ska lyfta fram vår härliga kommun och visa på vilka möjligheter det finns att bo och verka här.

Projektet är ett samarbete mellan Älvdalens kommun och Idre Fjäll. Kommunen är medstiftare till Idre Fjäll, som är en av kommunens största arbetsplatser. Det har även varit ett uttryckt önskemål från näringslivets sida läs mer att Älvdalens kommun arbetar målinriktad med att attrahera mer arbetskraft och kompetens utifrån och även synas bättre.

Vi som redan bor här vet att många besökare ofta uttrycker ett önskemål om att förena hobby med vardagsliv. Vi hör ofta våra gäster säga, ”Tänk om jag kunde bo här alltid, då skulle jag….!”

I somras pratade vi med hundratals gäster på Idre Fjäll och frågade dem om de kunde tänka sig att flytta till Älvdalens kommun. Riktigt många blev nyfikna och ville veta mer.

Som ett led i detta arbetet, kommer det finnas filmer som berättar om personer som flyttat till kommunen, först och främst på grund av friheten och naturen, men även för att de sett möjligheter till arbete, starta företag och förverkliga sina idéer här.

Filmerna är nu  i redigeringsfasen och presenteras senare i Idre Fjälls intern TV för gästerna i vinter.  Länk till filmerna kommer senare under hösten även att finnas på kommunens hemsida under knappen ”Dra åt Skogen!”

Nedan ser du några bilder från filmarbetet.


//Runi Wold