I år kan vi titulera oss "Sveriges klättrare"

Idag är det riktigt glad stämning på näringslivskontoret. Ja, och i hela kommunhuset..! Vi är glada att ett gott samarbete med företagen i kommunen har burit frukt. Ett gott näringslivsklimat i en kommun är A & O för ett växande näringsliv och fler arbetstillfällen. Älvdalens kommun är den kommun i landet som klättrat mest i rankingen och därmed har vi uppmärksammats som Sveriges/ klättrare.

Vi vill passa på att visa upp vissa delar av rankingen som kan vara intressanta att göra jämförelser med tidigare år. Ni hittar rankingen i sin helhet på denna länk. Flest placeringar i landet klättrar Älvdalens kommun, och har förbättrat oss 96 placeringar. Från plats 204 till plats 108, vilket ger oss titeln "Sveriges klättrare"! Tack än en gång Företagarna Älvdalen och Företagarna SIG (Särna, Idre, Grövelsjön) för ett gott samarbete med hela kommunen.
KOMMUNENS SERVICE TILL FÖRETAGEN 
Kommunens service till företagen handlar framför allt om bemötande och handläggningstider. Det har betydelse för företagens etablering och expansion. Kommunens service är starkt förknippad med hur företagarna upplever företagsklimatet i sin helhet. Betyg sätts på en skala mellan 1 = dåligt och 6 = utmärkt. Positiv andel är betyg 4 (bra) eller högre.ALLMÄNHETENS ATTITYDER TILL FÖRETAGANDE
Faktorn beskriver hur företagen upplever allmänhetens attityder till företagande. Allmänhetens inställning till och kunskaper om företagande har stor betydelse för det lokala företagsklimatet. Betyg sätts på en skala mellan 1 = dåligt och 6 = utmärkt. Positiv andel är betyg 4 (bra) eller högre.


NYFÖRETAGSAMHET
De individer som innehar F-skattsedel, är delägare i ett aktivt handelsbolag, är vd eller styrelseordförande i ett aktivt aktiebolag räknas som ”företagsamma”. De som senaste året blivit ”företagsamma” bedöms som ”nyföretagsamma”. Faktorn beskriver nyföretagsamma personer per 1 000 invånare i kommunen. Betyg sätts på en skala mellan 1 = dåligt och 6 = utmärkt. Positiv andel är betyg 4 (bra) eller högre.


SKOLANS ATTITYDER TILL FÖRETAGANDE
Faktorn visar hur företagarna upplever skolans attityder till företagande. Eftersom dagens unga både är morgondagens arbetstagare och arbetsgivare är det viktigt att skolan förmedlar kunskap och näringslivet och företagande. Betyg sätts på en skala mellan 1 = dåligt och 6 = utmärkt. Positiv andel är betyg 4 (bra) eller högre. Denna rubrik är den enda där kommunen inte har förbättrat sin plats utan sjunkit i rankingen.

Vi vill passa på att tipsa er om att läsa intervjun som Svenskt näringsliv har gjort med Klas Eriksson på RC Electro som har sitt säte i årets klättrarkommun Älvdalen. Du finner den här på sidan 12.

Nedan följer ett utdrag ur intervjun:
-Huvudkontoret ska alltid ligga i Älvdalen” Initialerna i RV Electro står för River Valley. Företagsnamnet ger en antydan om grundaren Klas Erikssons kärleksfulla förhållande till sin hembygd Älvdalen, som är årets klättrare i Svenskt Näringslivs ranking.  – Att vara företagare i Älvdalen är fantastiskt. Även om det innebär hårt arbete så har man en frihetskänsla i att kunna styra över sitt eget liv och samtidigt bidra till en positiv utveckling för kommunen, säger Klas Eriksson, RV Electro.

https://www.svensktnaringsliv.se/fragor/foretagsklimat/lokalt-foretagsklimat-ranking-2017_684519.html
Klicka på bilden om du vill läsa intervju med  
Klas Eriksson på RC Electro på sid 12.


Läs mer:
http://www.foretagarna.se/nyheter/riks/2017/september/alvdalen-visar-vagen/
http://naringslivalvdalen.blogspot.se/
http://naringslivalvdalen.blogspot.se/2017/05/forbattrat-foretagsklimat-alvdalens.html
http://www.alvdalen.se/sv/Puffar/Forbattrat-foretagsklimat-i-Alvdalens-kommun--nast-basta-utvecklingen-i-hela-Sverige/
//Frida Torsein och Karin Ardefelt