Kommunens sponsringsriktlinjer

För att få en samlad bild av all sponsring har kommunen tagit fram sponsringsriktlinjer. Riktlinjerna innebär att ett formulär ska fyllas i av alla som söker sponsring, oavsett slag, som sedan lämnas till kommunens Kontaktcenter, varefter Allmänna utskottet fattar beslut om sponsringen.Det som måste uppfyllas för att en ansökan ska godkännas (under förutsättning att det finns medel för detta) är:
 - Namn på förening/organisation
 - Sponsringsaktiviteten ska stärka bilden av Älvdalens kommun och bidra till att utveckla
 - Sponsringsaktiviteten ska ge kommunen positiv uppmärksamhet.
 - Kommunens logotyp ska alltid finnas med i annonser eller synliggöras i aktiviteter och den grafiska profilen ska följas
 - Syftet får inte vara alkohol- eller drogrelaterat.

Ansökningsformuläret hittar du här.

Det är finns flera evenemang och organisationer som söker sponsring från Älvdalens kommun, och det kan gälla både ekonomiskt stöd såväl som att man vill ha kommunryggsäckar som pris i ett sportarrangemang. Sponsringen avser t ex profilprodukt, subventionerad lokal eller kontant stöd. Sponsring beviljas endast om det finns medel samt att ovanstående kriterier uppfyllts.

Hjälp oss sprida denna info om nya krav på ansökan om sponsring!

Läs mer:
Till ansökningsformuläret
http://naringslivalvdalen.blogspot.se/2017/09/foretagarnabarometern.html
http://naringslivalvdalen.blogspot.se/2017/09/kurbits-affarsutveckling-fore.html
http://naringslivalvdalen.blogspot.se/2017/09/foretagsbesok-pa-rindi.html
http://naringslivalvdalen.blogspot.se/2017/09/foretagsbesok-pa-johannas-flora.html//Frida Torsein