Aktuell upphandling utredning kostsamverkan

Här finner du information om direktupphandling som gäller utredning av kostsamverkan. Vi vill göra er uppmärksammade på att det är kort tid kvar innan denna upphandling ska in.


Upphandling gällande: Utredning.


Utredning om kostsamverkan mellan landsting och kommun.
Observera att detta är en direktupphandling. Utredaren ska i en skriftlig rapport redovisa för- och nackdelar mellan olika handlingsalternativ. Rapporten ska även redovisas muntligen.


Ska senast vara inlämnad: 2017-11-23
https://www.mercell.com/sv-se/75090885/utredning-av-kostsamverkan-201771.aspx

Du finner upphandlingen genom att klicka  här:  


// Lis Karlsson o Karin Ardefelt