Upphandling elarbeten Älvdalen

Just nu finns en upphandling inne angående ramavtal för löpande elarbeten. Uppmanar nu alla er som arbetar inom deta område att komma in med ett anbud.

Aktuella upphandlingar gällande: Ramavtal elarbeten. 2017-11-30

Ramavtal avseende löpande elarbeten i Älvdalen
Upphandlingen avser installation av elektriska ledningar och armatur. Löpande elarbeten vid reparationer, ny-, om- och tillbyggnationer.
Länk: upphandling elarbeten

//Lis Karlsson