Trängslets regleringsfond, bygdemedel, stipendier och Allmänna arvsfonden

Vi vill påminna om att sista ansökningsdag för att skicka in ansökan om bygdemedel till Trängslets Regleringsfond är den 31 december. Vi passar även på att berätta lite mer om stipendier och Allmänna Arvsfonden.


Bygdemedel


Bygdemedel är ett stöd som kan sökas för att främja näringsliv, service eller för att på andra sätt vara till nytta för bygden. Det består av avgifter som vattenföretagen, enligt vattendomar, måste betala till fonder som Länsstyrelsen förvaltar.

VEM ELLER VILKA KAN ANSÖKA
Medel kan sökas framförallt av föreningar. Exempelvis kan hembygdsföreningar,
idrottsföreningar, intresseföreningar och byalag söka. Föreningen måste vara
inregistrerad och ha ett organisationsnummer samt finnas i någon av de kommuner
som har möjlighet att söka Bygdemedel.

TILL VAD KAN MAN FÅ STÖD
Medlen skall användas till allmänna ändamål som främjar näringslivet eller service i
bygden eller på annat sätt är till nytta för denna, som till exempel:
 reparationer/-investeringar i byggnader
 förbättringar i idrottsanläggningar
 inköp av utrustning
Bygdemedel kan inte lämnas till driftskostnader eller förutsätta ytterligare bidrag
efter att investeringen är genomförd.
Bidrag lämnas inte för flyttbara investeringar, som till exempel
 bil, skoter, traktor
Observera att man inte kan ansöka om pengar retroaktivt. Investeringen får vara
påbörjad men inte avslutad vid tillfället för beslutsfattning, dvs. i början på april.
Påbörjar man projektet/investeringen innan beslut fattas sker det på egen risk.
Länk: Information och ansökningsblankett 

Här kan du läsa mer om Länsstyrelsens andra bidrag och stöd. Där finner du även blanketter och Länsstyrelsens e-tjänster.

Allmänna arvsfonden

Allmänna arvsfonden har många olika bidrag och stipendier. Man kan även ringa dit och bolla sin idé
Projektstöd och allmänna frågor
Tisdag och torsdag klockan 09.00-11.00
Telefon 08-700 09 40

Lokalstöd
Torsdag klockan 09.00-11.00
Telefon 08-700 08 41
Länk: Allmänna arvsfonden

Andra fonder

Det finns en sida på arvsfonden som heter Andra fonder. Där har man samlat länkar till andra fonder, stiftelser och myndigheter, där du som enskild eller din förening kan söka stipendium, bidrag eller stöd. Länk: Andra fonder// Lis Karlsson